Archief

Deze Kenniskring zijn we weer te gast bij Nieuwland en richten we ons op de vele samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden. Hoe functioneert dat binnen het geo-werkveld? De insteek verschilt per samenwerking.Vertegenwoordigers van een aantal interessante samenwerkingsverbanden delen hun ervaringen over het ontstaan, het inrichten, de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst met ons. Vanzelfsprekend wordt daarbij specifiek aandacht gegeven aan de kracht van geo-informatie en de kansen die ontstaan door juist ook op dit gebied samen te werken. Aan bod komen ook de lessons learned. Samenwerken is mooi en wat zijn zoal de adviezen, do’s en don’ts. Inbreng van zowel de inleiders als het publiek wordt hierbij aangemoedigd. Bekijk hier de volledige agenda.Interesse? Meld je dan aan via kenniskring@ruimteschepper.nl....

Deze Kenniskring zal ons een goed beeld geven wat BIM is en hoe er meerwaarde ontstaat als we er in slagen BIM en GIS op een goede manier te combineren. De combinatie van interactieve inhoudelijke presentaties en verhalen vanuit de praktijk en creëert een boeiende start van de Kenniskringbijeenkomsten in het nieuwe jaar. Aan bod komen de visies en ervaringen vanuit de bouw-, advies- en gemeentelijke gebruikerswereld. We zijn te gast bij Movares. Het voormalige Holland Railconsult komt voort uit de rijke traditie van de Nederlandse spoorwegontwerpers die sinds 1839 beeldbepalende ontwerpen hebben gerealiseerd. Nu is Movares hét adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je dan aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

Maptionnaire Maptionnaire is hét locatie-gebonden enquête platform. Wereldwijd ingezet en inmiddels zijn er ook in Nederland mooie en interessante 'projecten' gerealiseerd. De Omgevingswet stimuleert participatie en dat leidt tot toenemende belangstelling voor onze services. Maptionnaire is dan ook dé locatie-gebonden tool voor het creëren van draagvlak en het vergroten van betrokkenheid van burgers bij projecten in de leefomgeving en openbare ruimte. De groep actieve Maptionnaire gebruikers groeit en de kennis en ervaring willen we graag delen: 7 december - Maptionnaire inspiratie(mid)dag - HoutenKom luisteren naar verhalen uit de praktijkMaarit Kahila, een van de grondleggers van Publiek Participatie GIS. Als researcher human geography verbonden aan de AaltoUniversiteit Helsinki en co-founder & development manager bij Mapita verantwoordelijk voor Maptionnaire. Zij opent de middag gevolgd door sprekers uit de praktijk: Mats Postema, gedragswetenschapper bij Pennock & Postema, vertelt meer over de manier waarop zij Maptionnaire hebben ingezet bij hondenpoep overlast onderzoek en aanpak. Pieter-Jan Demmers, beheerder Geoinformatie bij Gemeente Heusden, heeft Maptionnaire ingezet om de inwoners te betrekken bij de bepaling van locaties voor ondergrondse containers voor restafval. Sander Klein Obbink, partner bij NieuwBlauw (ontwerpbureau stedenbouw & landschap), presenteert op beeldende wijze hoe Maptionnaire is ingezet bij herinrichtings projecten en specifiek wat dit de opdrachtgever heeft opgeleverd. Richard Hendriks is bij AGEL adviseurs trekker van vele vernieuwingen en deelt met ons een aantal ervaringen met participatie.Na de pauze neemt Wyko Coopman, consultant bij Ruimteschepper, ons mee in een ‘show-reel’ van gerealiseerde parels en zal enkele speciale Maptionnaire mogelijkheden uitlichten. Bert ten Brinke, Programmamanager Omgevingswet bij Gemeente Vlaardingen, deelt zijn visie op de mogelijkheden van Maptionnaire in het licht van de Omgevingswet. Workshop Wil je direct actief kennismaken met Maptionnaire en zelf de basis beheersen? Er is een speciale 'getting-started' workshop voorafgaand aan de inspiratiemiddag. Je leert de basis en maakt daadwerkelijk je eerste enquête zelf. Heb je al een concreet onderwerp in gedachten? Dan ervaar je hoe snel je er zelf mee kunt werken. Aan de workshop zijn kosten verbonden: € 75 exclusief BTW. Je dient zelf een laptop mee te brengen. Wil je ook voor slechts € 75 actief kennismaken? Schrijf je dan hier in! Programma 9.30  uur          Workshop Maptionnaire 'getting started' met Maptionnaire 12.00 uur         Inloop inspiratiesessie met lunch13.00 uur         Douwe Blanksma - Opening 13.10 uur         Maarit Kahila - What is PPGIS & background Maptionnaire 13.40 uur         Mats Postema - Hondenpoep overlast ’s-Hertogenbosch 14.00 uur         Pieter-Jan Demmers - Ondergrondse vuilcontainers Heusden 14.20 uur         Sander Klein Obbink - Participatie projecten gem. Dinteloord & Gorinchem 14.40 uur         Richard Hendriks - Participatie trajecten icm Maptionnaire 15.00 uur         pauze 15.30 uur         Wyko Coopman - Show-reel & gadgets Maptionnaire 16.10 uur         Bert ten Brinke- Maptionnaire in perspectief van de Omgevingswet 16.40 uur         Q&A / panel met sprekers 17.00 uur         Drankje & napraat 18.00 uur         Afsluiting Informatie Meer informatie over Maptionnaire treft u op maptionnaire.nl of bekijk een korte video impressie.Aanmelden Wil je deelnemen aan de inspiratiemiddag meld je dan hier in! Wilt u weten wat er echt leeft? Wij brengen u de kracht van beeld in online onderzoek!...

Op 22 maart zijn Tinus Kanters en Peter van de Crommert onze gastheren in het Living Lab Stratumseind in de gemeente Eindhoven. Zij zijn als projectleider en adviseur vanuit de stichting Dutch Institute for Safety & Security (DITSS) sinds 2014 de trekkers. Het lab is een test- en ontwikkelomgeving in de realistische context van de uitgaansstraat. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers werken met elkaar samen om tot nieuwe producten en diensten te komen. Sensing Society realtime; IOT en Privacy; Smart City en Location Intelligence; dat zijn de buzzwords die op het Stratumseind in de praktijk werken. Hans Nouwens en Rick Scholte voegen in hun aansprekende presentaties voorbeelden van praktische aanpak en technologie aan toe. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl ...

De sessie kent zowel een beleidsmatige, een technisch/innovatieve als een orgsanisatorische invalshoek. We krijgen een mooi beeld van een van de meest innovatieve werkwijzen voor mutatiesignalering en hoe gebruikt het waterschap open data. We vervolgen met waar een bronhoudersoverleg al niet toe leidt: Het Gegevenskonooppunt Groningen. Hunze en Aa’s is onze gastheer en vanuit het waterschap een belangrijke motor achter de regionale samenwerking. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

Gemeente Rotterdam staat bekend als innovatief en zeker op het gebied van GeoInformatie. Deze kenniskring gaat in op de kansen die de omgevingswet als katalysator van nieuwe ontwikkelingen gaat bieden. Daarmee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam als aantrekkelijke leef- en werkomgeving. Het benutten van 3D data, het digitaiseren van het bouwen en beheren proces maar ook het verder opbouwen van intelligentie ovder de ondergrond. Een breed scala aan geo-gerelateerde ontwikkelingen komen voorbij. De Rotterdamse vertegenwoordigers willen graag in gesprek over de getoonde onderwerpen. Het motto van de Kenniskring ‘delen is creëren’ in de praktijk te brengen. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

17 januari  |  BIM  |  Movares20 februari |  Geo in Gemeentelijke samenwerkingsverbanden  |  Wageningen De agenda's volgen zo spoedig mogelijk! Heeft u vragen over een van deze Kenniskringsessies neem dan contact op met kenniskring@ruimteschepper.nl...

Op 15 juni aanstaande is Ruimteschepper in het Spant (Bussum) vertegenwoordigd op het Dataland congres. Het spel van de Omgevingswet wordt volop gespeeld en niet alleen door gemeenten. Ook de departementen, de provincies en waterschappen spelen mee, elk met eigen spelregels: een eigen taal, eigen belangen en eigen wensen. De Omgevingswet is complex en het is een geweldige uitdaging voor de overheid om 388 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen.  De overheid moet dit niet alleen willen doen en moet gebruik maken van de innovatie slagkracht van het bedrijfsleven. Dit vraagt om een transparante overheid die wil co-creëren met de private sector en een geo-bedrijfsleven dat hier klaar voor is. Tijdens dit congres willen wij een brug slaan en etaleren de bedrijven wat zij hebben te bieden. Ruimteschepper presenteert zich samen met GeoBusiness op het Dataland Congres. Het motto is: “Samen aan de slag met de Omgevingswet”.  Ruimteschepper laat zien hoe zij samen met u de implementatie van de Omgevingswet tot een succes kan maken. We staan nog maar aan het begin, maar toch wordt er al veel duidelijk over de impact die de omgevingswet heeft op de informatievoorziening binnen uw organisatie. Voor ons staat hierbij co-creatie voorop.  Wij willen samen met u aan de slag, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de innovatieve slagkracht. Meer informatie? Lees het hier....

Prins Constatijn van Oranje opent het event met een Startup Delta update. Sense for Society is een programma van Geonovum. Via deze weg attenderen we u hier graag op. Geonovum en de overige programma deelnemers zien graag de lokale overheden in volle breedte aanhaken. Klik hier voor meer informatie & aanmelden....

Nieuwsgierig naar visies, beleid & innovaties in de Agri & Food sector? Wat kan jij daar vanuit de geo achtergond in bijdragen of van leren?  Deze interactieve kennis- en netwerkdag (Kenniskring XXL) heeft als doel te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Onderwijs en onderzoek, agrarische ondernemers en bedrijfsleven schetsen de uitdagingen met betrekking tot het voedselsysteem en waar ze staan met het gebruik van en de behoefte aan Geo-informatie.Voor meer informatie, het gehele programma en de mogelijkheid tot aanmelden klik hier....