Archief

De energie transitie geldt voor ons allen. Binnen de overheid speelt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een belangrijke rol in het ondersteunen van de processen. GeoInformatie is voor beleid, uitvoering en strategie belangrijk. Locatiegebonden informatie is in de programma’s en projecten in het kader van de transitie van cruciale waarde.[vc_empty_space height="32px"]Deze middag schetst een beeld waar en op welke wijze vanuit het Geo-perspectief daaraan wordt gewerkt. Everard Hagedoorn (Teammanager Datamanagement Geo RVO) opent de dag inhoudelijk. Naast presentaties uit de RVO en GeoNovum praktijk, delen onder andere Gert Nijsink (adviseur Leefomgeving & trekker Klimaatmonitor RWS) en Simon Lubach (adviseur CBS & Informatiehuis Energie) ons inzicht vanuit hun visie en organisatie-betrokkenheid.[vc_empty_space height="32px"]De definitieve agenda zal begin oktober beschikbaar komen.[vc_empty_space height="32px"]...

Deze Kenniskring sessie krijgt het label TechnoTrack. Dat wil zeggen dat de onderwerpen een technocratische benadering krijgen. De middag staat in het teken van de (on)mogelijkheden van BlockChain (BC). Natuurlijk met de blik op Ruimtelijk/Geo.[vc_empty_space height="32px"]Wat is BC? Hoe werkt het? Gepresenteerd worden voorbeelden en ideeën waar momenteel mee gestoeid wordt. De sessie heeft een technocratisch karakter met functionele doelen. Kees Groeneveld (e-specialisten), Maarten van der Hoek (Nieuwland Geoinformatie), Ruben van der Valk (Rode Kruis) en Egbert Griffioen (Mapgear) dragen hun kennis en ervaring over.[vc_empty_space height="32px"](Deze sessie is vooralsnog alleen voor leden van de Kenniskring)[vc_empty_space height="32px"]Bekijk hier de agenda....

Samen met de ZLTO en de HAS hogeschool komen o.a. de geo-speerpunten vanuit de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw aan bod. Evenals de 2017 versie van deze kenniskring zal deze dag uit een plenair en een workshop deel gaan bestaan.[vc_empty_space height="32px"]Meer informatie vindt u op de agrifoodmeetsgeo.nl website....

Participatiewet - Omgevingswet. Luisteren, samenwerken, helpen, ideeën uitwisselen, samen problemen oplossen en kansen benutten. Waarin maakt locatiegebonden informatie en innovatie het verschil? Studenten van de HAS Geo Media & Design presenteren de resultaten van hun onderzoek naar het gebruik van (geo)tooling ten behoeve van PublieksParticipatie.[vc_empty_space height="16px"]Deskundigen vanuit het werkveld van Participatie laten best-practices zien. Waarom is Geo-Informatie ook in participatie zo ongelooflijk nuttig?[vc_empty_space height="16px"]Dit en veel meer krijg je te horen op deze middag.[vc_empty_space height="16px"]Klik hier voor de agenda.[vc_empty_space height="32px"]Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

Is Smart Cities een hype? Een buzz-word? Of is het een verzamelwoord voor een zelfbewuste, duurzame en slim werkende overheid in de moderne samenleving. Adviseurs en experts van o.a. Gemeente Tilburg, de Smart City Academie en Movares nemen ons mee in een reis door verschillende invalshoeken en voorbeelden naar de slimme stad.[vc_empty_space height="16px"]Waarom je nu kan en moet starten slimmer om te gaan met je kennis en informatie en wat daarin de cruciale rol van GeoInformatie is.[vc_empty_space height="32px"]Bekijk hier de agenda.[vc_empty_space height="32px"]Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

Deze Kenniskring zijn we weer te gast bij Nieuwland en richten we ons op de vele samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden. Hoe functioneert dat binnen het geo-werkveld? De insteek verschilt per samenwerking.Vertegenwoordigers van een aantal interessante samenwerkingsverbanden delen hun ervaringen over het ontstaan, het inrichten, de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst met ons. Vanzelfsprekend wordt daarbij specifiek aandacht gegeven aan de kracht van geo-informatie en de kansen die ontstaan door juist ook op dit gebied samen te werken. Aan bod komen ook de lessons learned. Samenwerken is mooi en wat zijn zoal de adviezen, do’s en don’ts. Inbreng van zowel de inleiders als het publiek wordt hierbij aangemoedigd. Bekijk hier de volledige agenda.Interesse? Meld je dan aan via kenniskring@ruimteschepper.nl....

Deze Kenniskring zal ons een goed beeld geven wat BIM is en hoe er meerwaarde ontstaat als we er in slagen BIM en GIS op een goede manier te combineren. De combinatie van interactieve inhoudelijke presentaties en verhalen vanuit de praktijk en creëert een boeiende start van de Kenniskringbijeenkomsten in het nieuwe jaar. Aan bod komen de visies en ervaringen vanuit de bouw-, advies- en gemeentelijke gebruikerswereld. We zijn te gast bij Movares. Het voormalige Holland Railconsult komt voort uit de rijke traditie van de Nederlandse spoorwegontwerpers die sinds 1839 beeldbepalende ontwerpen hebben gerealiseerd. Nu is Movares hét adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je dan aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

Maptionnaire Maptionnaire is hét locatie-gebonden enquête platform. Wereldwijd ingezet en inmiddels zijn er ook in Nederland mooie en interessante 'projecten' gerealiseerd. De Omgevingswet stimuleert participatie en dat leidt tot toenemende belangstelling voor onze services. Maptionnaire is dan ook dé locatie-gebonden tool voor het creëren van draagvlak en het vergroten van betrokkenheid van burgers bij projecten in de leefomgeving en openbare ruimte. De groep actieve Maptionnaire gebruikers groeit en de kennis en ervaring willen we graag delen: 7 december - Maptionnaire inspiratie(mid)dag - HoutenKom luisteren naar verhalen uit de praktijkMaarit Kahila, een van de grondleggers van Publiek Participatie GIS. Als researcher human geography verbonden aan de AaltoUniversiteit Helsinki en co-founder & development manager bij Mapita verantwoordelijk voor Maptionnaire. Zij opent de middag gevolgd door sprekers uit de praktijk: Mats Postema, gedragswetenschapper bij Pennock & Postema, vertelt meer over de manier waarop zij Maptionnaire hebben ingezet bij hondenpoep overlast onderzoek en aanpak. Pieter-Jan Demmers, beheerder Geoinformatie bij Gemeente Heusden, heeft Maptionnaire ingezet om de inwoners te betrekken bij de bepaling van locaties voor ondergrondse containers voor restafval. Sander Klein Obbink, partner bij NieuwBlauw (ontwerpbureau stedenbouw & landschap), presenteert op beeldende wijze hoe Maptionnaire is ingezet bij herinrichtings projecten en specifiek wat dit de opdrachtgever heeft opgeleverd. Richard Hendriks is bij AGEL adviseurs trekker van vele vernieuwingen en deelt met ons een aantal ervaringen met participatie.Na de pauze neemt Wyko Coopman, consultant bij Ruimteschepper, ons mee in een ‘show-reel’ van gerealiseerde parels en zal enkele speciale Maptionnaire mogelijkheden uitlichten. Bert ten Brinke, Programmamanager Omgevingswet bij Gemeente Vlaardingen, deelt zijn visie op de mogelijkheden van Maptionnaire in het licht van de Omgevingswet. Workshop Wil je direct actief kennismaken met Maptionnaire en zelf de basis beheersen? Er is een speciale 'getting-started' workshop voorafgaand aan de inspiratiemiddag. Je leert de basis en maakt daadwerkelijk je eerste enquête zelf. Heb je al een concreet onderwerp in gedachten? Dan ervaar je hoe snel je er zelf mee kunt werken. Aan de workshop zijn kosten verbonden: € 75 exclusief BTW. Je dient zelf een laptop mee te brengen. Wil je ook voor slechts € 75 actief kennismaken? Schrijf je dan hier in! Programma 9.30  uur          Workshop Maptionnaire 'getting started' met Maptionnaire 12.00 uur         Inloop inspiratiesessie met lunch13.00 uur         Douwe Blanksma - Opening 13.10 uur         Maarit Kahila - What is PPGIS & background Maptionnaire 13.40 uur         Mats Postema - Hondenpoep overlast ’s-Hertogenbosch 14.00 uur         Pieter-Jan Demmers - Ondergrondse vuilcontainers Heusden 14.20 uur         Sander Klein Obbink - Participatie projecten gem. Dinteloord & Gorinchem 14.40 uur         Richard Hendriks - Participatie trajecten icm Maptionnaire 15.00 uur         pauze 15.30 uur         Wyko Coopman - Show-reel & gadgets Maptionnaire 16.10 uur         Bert ten Brinke- Maptionnaire in perspectief van de Omgevingswet 16.40 uur         Q&A / panel met sprekers 17.00 uur         Drankje & napraat 18.00 uur         Afsluiting Informatie Meer informatie over Maptionnaire treft u op maptionnaire.nl of bekijk een korte video impressie.Aanmelden Wil je deelnemen aan de inspiratiemiddag meld je dan hier in! Wilt u weten wat er echt leeft? Wij brengen u de kracht van beeld in online onderzoek!...

Op 22 maart zijn Tinus Kanters en Peter van de Crommert onze gastheren in het Living Lab Stratumseind in de gemeente Eindhoven. Zij zijn als projectleider en adviseur vanuit de stichting Dutch Institute for Safety & Security (DITSS) sinds 2014 de trekkers. Het lab is een test- en ontwikkelomgeving in de realistische context van de uitgaansstraat. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers werken met elkaar samen om tot nieuwe producten en diensten te komen. Sensing Society realtime; IOT en Privacy; Smart City en Location Intelligence; dat zijn de buzzwords die op het Stratumseind in de praktijk werken. Hans Nouwens en Rick Scholte voegen in hun aansprekende presentaties voorbeelden van praktische aanpak en technologie aan toe. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl ...

De sessie kent zowel een beleidsmatige, een technisch/innovatieve als een orgsanisatorische invalshoek. We krijgen een mooi beeld van een van de meest innovatieve werkwijzen voor mutatiesignalering en hoe gebruikt het waterschap open data. We vervolgen met waar een bronhoudersoverleg al niet toe leidt: Het Gegevenskonooppunt Groningen. Hunze en Aa’s is onze gastheer en vanuit het waterschap een belangrijke motor achter de regionale samenwerking. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...