Archief

De sessie kent zowel een beleidsmatige, een technisch/innovatieve als een orgsanisatorische invalshoek. We krijgen een mooi beeld van een van de meest innovatieve werkwijzen voor mutatiesignalering en hoe gebruikt het waterschap open data. We vervolgen met waar een bronhoudersoverleg al niet toe leidt: Het Gegevenskonooppunt Groningen. Hunze en Aa’s is onze gastheer en vanuit het waterschap een belangrijke motor achter de regionale samenwerking. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

Gemeente Rotterdam staat bekend als innovatief en zeker op het gebied van GeoInformatie. Deze kenniskring gaat in op de kansen die de omgevingswet als katalysator van nieuwe ontwikkelingen gaat bieden. Daarmee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam als aantrekkelijke leef- en werkomgeving. Het benutten van 3D data, het digitaiseren van het bouwen en beheren proces maar ook het verder opbouwen van intelligentie ovder de ondergrond. Een breed scala aan geo-gerelateerde ontwikkelingen komen voorbij. De Rotterdamse vertegenwoordigers willen graag in gesprek over de getoonde onderwerpen. Het motto van de Kenniskring ‘delen is creëren’ in de praktijk te brengen. Bekijk hier de agenda. Interesse? Meld je aan via kenniskring@ruimteschepper.nl...

oktober  |  Omgevingswet in de praktijk  |  gemeente Rotterdamnovember  |  Geo & Watermanagement  |  Waterschap Hunze & Aa'sdecember | Omgevingswet & Informatiehuizen   |  Kadaster De agenda's volgen zo spoedig mogelijk! Heeft u vragen over een van deze Kenniskringsessies neem dan contact op met kenniskring@ruimteschepper.nl...

Op 15 juni aanstaande is Ruimteschepper in het Spant (Bussum) vertegenwoordigd op het Dataland congres. Het spel van de Omgevingswet wordt volop gespeeld en niet alleen door gemeenten. Ook de departementen, de provincies en waterschappen spelen mee, elk met eigen spelregels: een eigen taal, eigen belangen en eigen wensen. De Omgevingswet is complex en het is een geweldige uitdaging voor de overheid om 388 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen.  De overheid moet dit niet alleen willen doen en moet gebruik maken van de innovatie slagkracht van het bedrijfsleven. Dit vraagt om een transparante overheid die wil co-creëren met de private sector en een geo-bedrijfsleven dat hier klaar voor is. Tijdens dit congres willen wij een brug slaan en etaleren de bedrijven wat zij hebben te bieden. Ruimteschepper presenteert zich samen met GeoBusiness op het Dataland Congres. Het motto is: “Samen aan de slag met de Omgevingswet”.  Ruimteschepper laat zien hoe zij samen met u de implementatie van de Omgevingswet tot een succes kan maken. We staan nog maar aan het begin, maar toch wordt er al veel duidelijk over de impact die de omgevingswet heeft op de informatievoorziening binnen uw organisatie. Voor ons staat hierbij co-creatie voorop.  Wij willen samen met u aan de slag, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de innovatieve slagkracht. Meer informatie? Lees het hier....

Prins Constatijn van Oranje opent het event met een Startup Delta update. Sense for Society is een programma van Geonovum. Via deze weg attenderen we u hier graag op. Geonovum en de overige programma deelnemers zien graag de lokale overheden in volle breedte aanhaken. Klik hier voor meer informatie & aanmelden....

Nieuwsgierig naar visies, beleid & innovaties in de Agri & Food sector? Wat kan jij daar vanuit de geo achtergond in bijdragen of van leren?  Deze interactieve kennis- en netwerkdag (Kenniskring XXL) heeft als doel te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Onderwijs en onderzoek, agrarische ondernemers en bedrijfsleven schetsen de uitdagingen met betrekking tot het voedselsysteem en waar ze staan met het gebruik van en de behoefte aan Geo-informatie.Voor meer informatie, het gehele programma en de mogelijkheid tot aanmelden klik hier....

Ook binnen het geo-werkveld zien we steeds meer organisaties Agile gaan werken. Het is daarbij interessant te horen wat het invoeren van Agile betekent, welke bijzonderheden de geo-omgeving eventueel met zich mee brengt. We starten met een introductie over Agile en Scrum, wat is het, hoe werkt het, welke (nieuwe rollen) zien we ontstaan. Daarna gaan een aantal sprekers van aansprekende organisaties ons meenemen in hun Agile trajecten: Wat ging goed? Wat viel tegen? Hoe functioneert het nu? Aanbevelingen voor de zaal…  Uiteraard is er weer volop ruimte voor interactie en horen we graag van deelnemers wat hun ervaringen zijn! Bekijk hier de agenda. Aanmelden kan vanaf nu, er is plaats voor 80 deelnemers....

Treeport wordt hét Europese kennis en handels centrum voor de boomteelt industrie. Business CentreTreeport (gelegen in gemeente Zundert) biedt ruimte voor handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en voor velerlei gelieerde bedrijvigheid.De uitdaging isTreeport ecologisch en energetisch optimaal te ontwikkelen.Van locatiebepaling en inrichting tot distributielijnen en “boom-distributiecentra” met blauwe-energie routes.Eneco is de strategische partner vanTreeport.Geo-informatie speelt een belangrijke rol bij het toepassen van innovaties zowel bij Treeport als voor Eneco in brede zin.  Bekijk hier de agenda....

Een vliegveld als businesspark. Met een drone de ondergrondse infrastructuur in beeld brengen, kan dat? Wat betekent dit voor de Infra ontwikkeling? Hoe stem je dat af? De rondleiding, een viertal presentaties en een demonstratie geven een mooi beeld van deze uitdagingen en oplossingen. Bekijk hier de volledige agenda. Deze kennissessie is een co-creatie van GIN-Zuid en Ruimteschepper....

Deze kenniskringsessie staat in het teken van geo-ondersteunende processen binnen Alliander.Alliander steekt al lange tijd veel energie in het opbouwen van een professionele geo-registratie van hun omvangrijke en complexe energie netwerken. De afgelopen jaren is het accent verlegd naar het benutten van deze informatie. Dit in combinatie met andere in- en externe informatiebronnen binnen de assetmanagement omgeving. Door innovatie trajecten is de organisatie enthousiast geworden over de mogelijkheden. Geo-informatie wordt tegenwoordig dan ook breed ingezet. In deze Kenniskring neemt Alliander ons mee in deze trajecten en toont voorbeelden vooral gericht op het mobiel inzetten van geo-on- dersteunde toepassingen, met name hoe in het storingen en onderhoudproces de vruchten van de investeringen in de goede geo-basis worden geplukt! Bekijk hier de agenda. ...