20 februari – samenwerkingsverbanden in het geo werkveld

samenwerken

Deze Kenniskring zijn we weer te gast bij Nieuwland en richten we ons op de vele samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden.
Hoe functioneert dat binnen het geo-werkveld? De insteek verschilt per samenwerking.

Vertegenwoordigers van een aantal interessante samenwerkingsverbanden delen hun ervaringen over het ontstaan, het inrichten, de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst met ons. Vanzelfsprekend wordt daarbij specifiek aandacht gegeven aan de kracht van geo-informatie en de kansen die ontstaan door juist ook op dit gebied samen te werken. Aan bod komen ook de lessons learned. Samenwerken is mooi en wat zijn zoal de adviezen, do’s en don’ts. Inbreng van zowel de inleiders als het publiek wordt hierbij aangemoedigd.

 

Bekijk hier de volledige agenda.

Interesse? Meld je dan aan via kenniskring@ruimteschepper.nl.