Benchmark Kwaliteit Geodata

LinkedIn

Nexpri, Ruimteschepper en het Expertisecentrum Kwaliteit van ruimtelijke data (onderdeel van Alterra Wageningen UR) hebben een convenant ondertekend waarmee de doelstelling en samenwerking van de te ontwikkelen en te beheren benchmark is vastgelegd.

 

De Benchmark Kwaliteit Geodata heeft tot doel om de inrichting en het proces rond de kwaliteit van geodata bij organisaties te meten, te vergelijken en te verbeteren.

 

Het hogere doel is een professioneel instrument te bieden waarmee een structurele betere datakwaliteit wordt gerealiseerd waarop de deelnemende organisatie haar analyses, planvorming en beslissingen baseert..

 

De benchmark zal als product na de zomer beschikbaar zijn. Organisaties kunnen direct starten met deelname. Dit houdt in dat deelnemers gefaciliteerd worden bij het verwerken en invullen van de inventarisaties om vervolgens de resultaten in vergelijking met andere organisaties te bespreken. De uitkomsten en de besprekingen leiden tot het advies voor verbeteringen.

 

Om de kracht van benchmarken uit te nutten is het wenselijk met regelmaat de benchmark uit te voeren. Dat levert de deelnemende organisatie zowel een meetbaar leer-en verbetertraject op door de vergelijking met andere organisaties, alsook de absolute voortgang van de eigen organisatie.

 

De Benchmark Kwaliteit Geodata is mede gebaseerd op de ervaringen uit de Benchmark Geo van Nexpri. De synergie van de ervaring van Nexpri met de Benchmark Geo, de expertise op het gebied van kwaliteit van ruimtelijke data van Alterra (het Expertisecentrum Kwaliteit van Ruimtelijke data) en het kennisnetwerk van Ruimteschepper heeft geleid tot de nieuwe benchmark.

 

Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, stedelijk groen, recreatie etc. Het werken met geo-data, geo-informatie en remote sensing maakt een belangrijk onderdeel van ons werk uit.

 

Nexpri helpt haar opdrachtgevers met het opstellen en invoeren van visie, strategie en beleid voor de geo-informatievoorziening en het geo-informatiemanagement. Nexpri slaat een brug tussen geo-technologie en de gebruikers in de verschillende domeinen. Door ruimtelijke informatievraagstukken en informatiebehoeften te inventariseren en te vertalen naar concrete toepassingen.