RID De Liemers zet aan voor BGT/BOR & magazijn

RID_1

GeoIntervisie voor koers-check

Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum (RID) De Liemers is sinds 2010 operationeel als service organisatie voor ICT en Inkoop voor de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden en de gemeenschappelijke Regionale Sociale Dienst. De RID biedt ICT- en inkoopdiensten aan op beleids-, beheer- en projectniveau.

 

RID De Liemers is een zelfregistrerende organisatie en ontzorgt de genoemde gemeenten bij de transitie en het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De RID legt hierbij een sterke koppeling met het beheer openbare ruimte (BOR) voor het integraal en op efficiënte wijze ondersteunen van ontwerp-, realisatie en beheerprocessen. De gemeenten hebben inmiddels een universeel proces beheer openbare ruimte opgesteld, het handboek beheerobjecten is gereed. Voor de beheerobjecten worden nu de administratieve kenmerken uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de data worden opgeslagen in het nieuwste informatiemodel IMGeo2.0 met een verdere detaillering voor het beheer van de openbare ruimte. Het streven is om alle geo-informatie centraal te beheren en te distribueren (eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken), dat geldt ook voor de in IMGeo gedefinieerde geografische basisgegevens.

 

Grote uitdagingen
Projectleider Ben Legters en zijn team willen tot een verantwoorde aanpak komen van de uitdagingen waar zij voor staan. Waar andere gemeenten al enkele, of alle van hieronder genoemde knopen heeft doorgehakt, en sommige bronhouders zelfs al een BGT aan het aanleveren zijn, zijn vele organisaties intern nog volop bezig met het inrichten van de processen.

 

Sommige beslissingen lijken op het eerste gezicht relatief laat te zijn genomen.
Er is nog niet gekozen voor een organisatiebreed BGT-platform -, selecteren van de data partij, harmoniseren naar één BOR platform Daarom wordt er nagedacht over het selecteren van een gegevensmagazijn en een distributiemechanisme.

 
Intervisiesessie
Dit is een grote klus voor een relatief klein team, waarbij een kritische reflectie van buitenaf welkom is. Legters heeft Ruimteschepper benaderd voor een GeoIntervisie om te klankborden en te discussiëren met deskundige adviseurs over visie, scope en aanpak. Coen Wessels – adviseur bij Ruimteschepper/Nexpri – “Het traject waar de RID voor staat vereist een breedte en diepte kennis die bij een middelgrote gemeentelijke organisatie onmogelijk aanwezig kan zijn. Door externe toetsing tijdens het traject behoudt RID de regie en inhoud in eigen hand maar scherpt wel de doelstellingen en haalbaarheid ervan aan”.

 

Legters heeft de vraagstelling geformuleerd en aangeleverd, twee adviseurs van Ruimteschepper hebben zich hierover gebogen en zich goed voorbereid, waarna vervolgens de intervisie sessie heeft plaatsgevonden.

 

Wat en hoe
Om door de bomen het bos te blijven zien is veel aandacht besteed aan het onderscheid in ‘wat’ de RID allemaal wil realiseren en ‘hoe’ zij daar een goede regie over kan voeren. Een goed begrippenkader en architectuur helpen hierbij om de juiste processen en componenten te benoemen en hun onderlinge relaties op de juiste manier aan te geven. Dit brengt structuur in het geheel en levert inzicht om de verschillende onderdelen af te bakenen en in de tijd uit te zetten. De RID blijft zelf aan het stuur en vervolgt de weg om de eisen te formuleren en de aanbestedingen goed te doen. “De intervisie was doelmatig en snel en heeft ons geholpen een aantal zaken scherper te zien en heeft geleid tot een betere onderbouwing. We gaan de vervolgstappen met vertrouwen weer zelfstandig nemen.”