advies: richtinggevend door inzicht en perspectief

Ruimteschepper speelt in op actuele ontwikkelingen in de geo-markt. De combinatie praktijkkennis, co-creatie én de intensieve samenwerking met onze relaties zorgt ervoor dat wij op vrijwel elk gebied een advies van waarde kunnen uitbrengen.

Onze advisering vertrekt vanuit betrokkenheid en gezond verstand. Dus geen stoffig verhaal of rapport dat in de kast verdwijnt.

Ruimteschepper levert advies waar een organisatie mee verder kan.

kompas
benchmark geo

Benchmark-GEO Light, verbetert prestaties

Geografische informatie speelt een steeds grotere rol in tal van bedrijfsprocessen. Om alle schakels in een organisatie soepel te laten werken is een efficiënt ingerichte geografische informatievoorziening onmisbaar. Dit is direct één van de grootste uitdagingen.

Ruimteschepper & Nexpri delen kennis via de Benchmark-GEO Light. Deze geeft in korte tijd een compleet overzicht van de inrichting en prestaties van de geografische informatievoorziening en levert inzicht in de mogelijkheden voor verbetering. Hiermee worden bestaande processen geoptimaliseerd en goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Met de benchmark krijgt u een integraal overzicht op het gebied van organisatie, kosten, verplichtingen, processen, waardering en ambities.

Wilt u weten wat de Benchmark-GEO Light u op kan leveren? Klik hier voor de brochure.

Geo-Intervisie

Behoefte aan richting, doorstart of hulp nodig bij het maken van keuzes? De Geo-Intervisie biedt uitkomst bij een project, product- of leveranciers keuze, een intern advies of een vraag naar specifieke kennis.

De Geo-Intervisie heeft als doel ruimte te scheppen. Het is een beproefde methode om in korte tijd effectief kennis en kunde extern aan te wenden.

Actuele thema’s als de basisregistraties, geo-architectuur, projectaanpak, geo-organisatie, open data of segmentgerichte ondersteuning zoals infra-geo-vraagstukken, veiligheid, defensie, overheid, zorg etcetera kunnen in een Geo-Intervisie ondergebracht worden.

Interesse in hoe wij dit doen? Klik hier voor de brochure.

15