verbinden: van geo-geinteresseerde professionals

Permanente kennisdeling speelt een belangrijke rol in de netwerkorganisatie waarin Ruimteschepper geo-professionals verbindt. De collectieve kennis bieden we niet alleen naar de markt, maar delen deze actief met geïnteresseerden. Daarmee is Kenniskring een primaire bedrijfsactiviteit.

Kenniskring brengt geo-geïnteresseerde professionals bij elkaar. Boeiende onderwerpen bij een interessante klant/gebruiker, kennis en ervaringen worden gedeeld. Dat gebeurt in interactieve presentaties en discussies maar zeker ook door onderlinge ontmoetingen.

Grote club

Met inmiddels ruim 700 geo-geïnteresseerden die circa 250 organisaties vertegenwoordigen blijft Kenniskring groeien. Geo(Ict) advies bedrijven, ingenieursbureaus en leveranciers van software en geo-apparatuur waren de eerste leden.

 

Inmiddels neemt ook een toenemende groep eindgebruikers deel. Zo behoren onder andere Kadaster, beheerders van infrastructuren, gemeenten en provincies en binnen het geo-werkveld bekende organisaties als GeoNovum tot de vaste deelnemers.

 

Ook het onderwijs onderkent de toegevoegde waarde van de Kenniskring. Medewerkers en studenten van onderwijs- en wetenschapsinstellingen zijn regelmatige bezoekers geworden om de praktijk te ervaren.

Kracht van de mix

De doelgroep vormt een mix van geo-geinteresseerden uit het bedrijfsleven, (semi) overheid, onderwijs, deskundigen van geo-bedrijven en zelfstandige experts.

Juist deze gemixte samenstelling maakt de interactie steeds waardevoller!

Ervaar dat kennis delen kennis vermenigvuldigt!

pie kennissessies