overheidsparticipatie advies & oplossingen

Overheidsparticipatie met behulp van GeoCommunicatie; een kaart zegt meer dan duizend woorden.

 

Veel burgers willen zich actief voor een plan, de buurt of het dorp inzetten: actief burgerschap. De samenwerking vraagt veel van hen en het is niet altijd eenvoudig om iets voor elkaar krijgen met de lokale overheid. Daarnaast zoeken veel gemeenten, waterschappen, provincies vanuit overtuiging, en om de kloof tussen burger en politiek te verminderen, naar manieren om meer verantwoordelijkheden over te laten aan burgers: overheidsparticipatie. Bij participatie vraagstukken zijn de zorg en de leefomgeving de belangrijkste onderwerpen.

 

De waarde van geo-informatie in communicatieprocessen wordt onderschat. Onbekend maakt onbemind. Specialisten van verschillende disciplines spreken vaak niet dezelfde taal en zeker niet die van de doelgroep. Wanneer woorden te kort schieten zijn beelden hét middel om in gesprek te raken, opinies te horen, informatie en plannen bespreekbaar te maken. Daarmee bereik je snel en eenvoudig betrokkenheid, een betere uitvoering en draagvlak.

 

De veranderende wetgeving en maatschappelijke contexten leiden tot de nieuwe Omgevingswet en programma’s als de Laan van de Leefomgeving, Smart Cities en SensorLabs. Er worden nota’s, rapporten en onderzoeken gepubliceerd. Handboeken, cursussen en toolkits. De overheid moet want Burgeractivisme is in sneltreinvaart in ontwikkeling. De burger wil allang participeren – gehoord worden – dus het is de overheid die moet leren participeren: Overheidsparticipatie.

Participatie wordt veelal geëntameerd door middel van inspraaksessies, buurtbijeenkomsten, open fora, workshops en enquêtes.
– Kan geo-informatie daarbij het verschil maken?
– Zijn daar werkwijzen en oplossingen voor?

 

Vraag, betrek, luister en verzamel de Beleving van de Ruimte bij vraagstukken die over de leefomgeving gaan.

Maptionnaire, is de eerste op kaartmateriaal gebaseerde online participatie-oplossing. Ook wel een informatievoorziening van (ruimtelijke) belevingen. Maptionnaire is zeer breed inzetbaar. Bij trajecten als herinrichting van wijken, plannen voor tracés, vragen om buurt-ideeën  voor wijkverbetering, veiligheidsvraagstukken of draagvlak creëren bij noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte.

 

Wat kun je met Maptionnaire?
Met de inzet van Maptionnaire heeft de organisatie een beter inzicht in de behoeftes en meningen van het publiek. De betrokkenheid die gecreëerd wordt met de geraadpleegde groep zorgt voor een breder draagvlak bij besluitvorming. Deze wordt inzichtelijk voor burger en bestuur en daarmee effectiever. Resultaten kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in het bestaande beleid en de communicatie binnen en buiten de organisatie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Waarom zou mijn organisatie Maptionnaire willen gebruiken?

Er zijn tal van redenen op te noemen: om de dialoog tussen burger en overheid te verbeteren, om draagkracht voor herinrichting van wijken te creëren, verbetering kwaliteit van de leefomgeving en effecten van de invoering van de woonwet te toetsen, om inzicht te krijgen in de behoefte van burgers of bedrijven, om beter marktonderzoek te doen, om kosten te besparen door een deel van de overheidswerkzaamheden door de burger zelf te laten uitvoeren.
Dit komen wij u graag in een persoonlijk gesprek toelichten.

 

Het resultaat op de kaart zegt meer dan duizend woorden. Zelf alvast kijken hoe eenvoudig het werkt, ga hier naar de demo site.

Java Printing

Workshop: hoe krijg je online beleidsinformatie uit je gemeenschap

Burgerparticipatie is in ontwikkeling. Politiek, bestuur en bedrijfsleven, iedereen heeft het er over. Het sociale domein is er al druk mee, maar hoe zit het eigenlijk met burgerparticipatie bij ontwikkelingen van de leefomgeving? Kunnen daar kaarten voor ingezet worden?

 

Maptionnaire, online participatiesoftware is ontwikkeld in Finland, waar de overheid voorop loopt met de inzet van BIM, GIS in participatie vraagstukken. De onderliggende software is ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek en vormt een robuust platform voor participatie GIS.

 

Wanneer participatie doelen zich laten vertalen in het creëren van on-line betrokkenheid is dit middels enquêtes met behulp van Maptionnaire eenvoudig samen te stellen. Op deze manier worden (ruimtelijke) belevingen van de burger in kaart gebracht.
Sterker nog, de suggesties, kritiek en het draagvlak van de burger kan direct gemeten én verbeterd worden.

 

De workshop gaat in op de vraag hoe met behulp van enquêtes beleving en ervaring ingewonnen kunnen worden en hoe dit kan leiden tot beleid, collectieve feedback en transparantie naar de burgers. Deze werkwijze helpt de burgerparticipatie tot stand brengen op een laagdrempelige wijze omdat alles direct op de kaart te zien en volgen is.

MapTable, de nieuwe manier van communiceren!
De MapTable is een veelzijdig instrument waardoor deze inzetbaar is voor vele toepassingen, zoals inventariseren van kennis en inzichten, schetsen van ideeën, tekenen & rekenen en projectmatig werken.
De MapTable is voorzien van een krachtige computer en biedt een breed scala aan softwareapplicaties.

 

MapTable, met de kaart op tafel
Voor groepen voor inspraak en betrokkenheid biedt de MapTable uitkomst. Een inmiddels bij geo-deskundigen bekend fenomeen, maar nog te weinig ingezet in het veld. Door de MapTable te gebruiken in bijvoorbeeld wijkraad bijeenkomsten, inspraakavonden of discussies in bijvoorbeeld het sociaal domein zijn enorme participatie winsten te behalen.

 

Kaarten zijn direct oproepbaar, geen stapels papier en transparanten. Iedereen tekent zijn eigen ideeën op de kaart, en vervolgens combineer je elkaars ideeën. Vertel verhalen aan de hand van de kaart en krijg een beter inzicht in de gedachte van uw gesprekspartners. Transparante communicatie en een hoog serviceniveau in combinatie met een state of the art product vormen de sleutel tot succes.

maptable

 advies & kennis oplossingen

wur-logo
nexpri_blauw

GeoWijzer Benchmark, Grip op Ruimtelijke dataprocessen

Om als overheid in een complexere toekomst een optimale dienstverlening te kunnen blijven leveren, is de kwaliteit van data van het grootste belang. Geoinformatie speelt in toenemende mate een cruciale rol. De organisatie van beheer en gebruik daarvan moet het gewenste niveau zijn. Weten waar u staat is noodzaak.

 

Nexpri, Wageningen Universiteit en Ruimteschepper hebben gezamenlijk een belangrijk hulpmiddel ontwikkeld: de GeoWijzer benchmark.
GeoWijzer heeft tot doel om de inrichting en de processen rondom de kwaliteit van geodata bij organisaties te meten, te vergelijken en te verbeteren. De benchmark is direct beschikbaar.

 

In de GeoWijzer flyer treft u de belangrijkste kenmerken aan.

workshop: De reis van het object – objectgericht werken

Het doel van deze workshop is inzicht bieden in het belang van object-informatie voor uw organisatie en hoe het gebruik van deze informatie geoptimaliseerd kan worden. Van een efficiënte informatie-inwinning en het integraal inzetten van objectgegevens, tot het beheren van een gegevensmagazijn en de mogelijkheden omtrent open data en geo-services.

 

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met InArea en is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de reis die objecten maken binnen de informatiearchitectuur van organisaties die veel ruimtelijke gegevens beheren.

 

Bekijk hier voor onze workshop flyer.

inarea
brainstormen

Geo-Intervisie

 

Behoefte aan richting, doorstart of hulp nodig bij het maken van keuzes? De Geo-Intervisie biedt uitkomst bij een project, product- of leveranciers keuze, een intern advies of een vraag naar specifieke kennis.

 

De Geo-Intervisie heeft als doel ruimte te scheppen. Het is een beproefde methode om in korte tijd effectief kennis en kunde extern aan te wenden.

 

Actuele thema’s als de basisregistraties, geo-architectuur, projectaanpak, geo-organisatie, open data of segmentgerichte ondersteuning zoals infra-geo-vraagstukken, veiligheid, defensie, overheid, zorg etcetera kunnen in een Geo-Intervisie ondergebracht worden.

 

Interesse in hoe wij dit doen? Klik hier voor de brochure.