over ruimteschepper

Ruimteschepper is een netwerkorganisatie van ondernemende en zelfstandige geo-professionals. Permanente kennisdeling en marktbewerking zijn onze hoofdactiviteiten.
Ruimteschepper is hét (geo)loket naar de markt en biedt op inhuur en/of projectbasis toegevoegde waarde aan haar klanten.

Ruimteschepper:

• zorgt voor optimale verbinding tussen geo-vraag en geo-antwoord
• ondernemende professionals: kennis gedreven, delen en samenwerken
• dienstverlener: advies, projecten en detachering
• (product)onafhankelijk en met een focus op kwaliteit, kennis en integriteit.

Ruimteschepper is hét antwoord op de trends in de geo-wereld!

De naam Ruimteschepper staat voor het scheppen van ruimte in de organisatie van opdrachtgevers. Dit via het borgen van kennis, het optimaliseren van de informatievoorziening en de begeleiding van projecten en verandertrajecten. Tegelijkertijd verwijst de naam naar het vak, de geo, de ruimte om ons heen; onze omgeving.

wie is wie

Douwe_lr

Douwe Blanksma

Mens & Organisatie

Het leveren van de passende dienst, verantwoordelijkheid nemen, binden en boeien door te delen en samen resultaat boeken. Vanuit deze doelen een krachtige en autonome organisatie,  uitstraling en aantrekkingskracht realiseren voor zowel de geo-professional als de opdrachtgever, dat is waar ik voor sta.

Karen Bijlsma_lr

Karen Bijlsma

Vraag & Aanbod

Het verbinden van mensen, dat is waar het bij Ruimteschepper om gaat. Een ‘tijdelijke’ collega is meer dan een CV, het is een mens, een persoonlijkheid, met talenten en kwaliteiten. Advies, project of detachering; het vinden van de juiste match, rekening houdend met de cultuur die in een organisatie bestaat en de persoonlijkheden en talenten van de professionals, dat is het allermooiste resultaat!

Jan_lr

Jan Roodzand

Kennis

Het ‘organiseren en delen van kennis’ is een van mijn passies. De Kenniskring is mijn hoofdactiviteit. Het enthousiasme van deelnemers, presentatoren, en ook de groei van het aantal deelnemers maken dit tot een inspirerende taak. De Kenniskring is een succesvol voorbeeld van de zogenoemde Triple Helix, de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs & wetenschap.