• 24 oktober 2023
  • Wageningen
  • 13.30 - 17.00

  Wageningen University & Research ontwerpt NL in 2120

  Let op!!  Deze sessie is verplaatst van  30 mei naar 24 oktober!
   
  Het kabinet stemt op 24 februari jongstleden in met de toekenning van
  110 miljoen euro uit het nationaal Groeifonds voor het kennis- en innovatieprogramma NL2120.

  Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen bij infrastructuur - en landschapsinrichtings-vraagstukken, internationaal bekend als Nature Based Solutions. Het programma NL2120 ontwikkelt de kennis die nodig is om een schaalsprong te realiseren met natuurlijke oplossingen.

  Scherm­afbeelding 2023-05-11 om 15.35.36-1

  Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een slechts een paar voorbeelden, maar zeker niet de minste, die de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen.

  Hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit als je naar deze factoren kijkt?
  Wageningen University & Research heeft een visie opgetekend: zo zou een toekomstbestendig Nederland er in 2120 uit kunnen zien: NL2120.

  Naast de vele (geo)informatiebronnen spelen twee registraties een hoofdrol die in deze KennisKring daarom specifiek worden uitgelicht: de BRO en LGN. Waarom deze zo belangrijk zijn voor scenario's en voorspellingen bij ook een ultieme gebiedsvisie als NL2120 wordt ons duidelijk gemaakt.

  Hier valt dus een en ander op te halen ook voor onze lokale overheden en bedrijfsleven.

  We hebben plaats voor 70 deelnemers.

  Sprekers

  Freya Senf
  Freya Senf
  Directeur Wageningen University & Research
  wies vullings
  Wies Vullings
  Teamleider Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data
  Michael van Buuren
  Michael van Buuren
  Senior Advisor Landscape Architecture
  Dorothee van Tol-Leenders
  Dorothee van Tol-Leenders
  Programmacoördinator Wettelijke onderzoekstaak Bodem en Landgebruik
  Tim van Hattum
  Tim van Hattum
  Program Leader Green Climate Solutions
  Gerard Hazeu
  Gerard Hazeu
  Researcher GIS & Remote Sensing

  Programma

  Bekijk hier voor de context van deze middag alvast het interview met Tim van Hattum.

  12.45  Inloop 

  13.30  Welkom  | Freya Senf - Directeur Wageningen Environmental Research en Wies Vullings - Teamleider Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data

  14.00  NL2120: totstandkoming & impact  |  Michael van Buuren - Senior Advisor Landscape Architecture WEnR/EKRD

  15.30  BRO: rol van bodemdata in het proces  |  Dorothee van Tol-Leenders - Programmacoördinator Wettelijke onderzoekstaak Bodem en Landgebruik - WEnR/EKRD

  15.00  Pauze

  15.30  Groeifonds injectie: wat gaat dit betekenen voor NL en hoe  | Tim van Hattum - Program Leader Green Climate Solutions WEnR

  16.00  LGN - LandGebruiksdata Nederland, een nieuwe registratie & open data  |  Gerard Hazeu - Researcher GIS & Remote Sensing WEnR/EKRD

  17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel

  NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties. Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al twee keer deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en). Meld je organisatie hier: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.