• 24 oktober 2023
  • Wageningen
  • 13.30 - 17.00

Wageningen University & Research ontwerpt NL in 2120

Het kabinet stemt op 24 februari jongstleden in met de toekenning van 110 miljoen euro uit het nationaal Groeifonds voor het kennis- en innovatieprogramma NL2120.

Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen bij infrastructuur - en landschapsinrichtings-vraagstukken, internationaal bekend als Nature Based Solutions. Het programma NL2120 ontwikkelt de kennis die nodig is om een schaalsprong te realiseren met natuurlijke oplossingen.

Scherm­afbeelding 2023-05-11 om 15.35.36-1

Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een slechts een paar voorbeelden, maar zeker niet de minste, die de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen.

Hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit als je naar deze factoren kijkt?
Wageningen University & Research heeft een visie opgetekend: zo zou een toekomstbestendig Nederland er in 2120 uit kunnen zien: NL2120.

Naast de vele (geo)informatiebronnen spelen twee registraties een hoofdrol die in deze KennisKring daarom specifiek worden uitgelicht: de BRO en LGN. Waarom deze zo belangrijk zijn voor scenario's en voorspellingen bij ook een ultieme gebiedsvisie als NL2120 wordt ons duidelijk gemaakt.

Hier valt dus een en ander op te halen ook voor onze lokale overheden en bedrijfsleven.

We hebben plaats voor 70 deelnemers.

Sprekers

Freya Senf
Freya Senf
Directeur Wageningen University & Research
wies vullings
Wies Vullings
Teamleider Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data
Michael van Buuren
Michael van Buuren
Senior Advisor Landscape Architecture
Dorothee van Tol-Leenders
Dorothee van Tol-Leenders
Programmacoördinator Wettelijke onderzoekstaak Bodem en Landgebruik
Tim van  Hattum
Tim van Hattum
Program Leader Green Climate Solutions
Gerard Hazeu
Gerard Hazeu
Researcher GIS & Remote Sensing

Programma

Bekijk hier voor de context van deze middag alvast het interview met Tim van Hattum.

12.45  Inloop 

13.30  Welkom  | Freya Senf - Directeur Wageningen Environmental Research en Wies Vullings - Teamleider Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data

14.00  NL2120: totstandkoming & impact  |  Michael van Buuren - Senior Advisor Landscape Architecture WEnR/EKRD

15.30  BRO: rol van bodemdata in het proces  |  Dorothee van Tol-Leenders - Programmacoördinator Wettelijke onderzoekstaak Bodem en Landgebruik - WEnR/EKRD

15.00  Pauze

15.30  Groeifonds injectie: wat gaat dit betekenen voor NL en hoe  | Tim van Hattum - Program Leader Green Climate Solutions WEnR

16.00  LGN - LandGebruiksdata Nederland, een nieuwe registratie & open data  |  Gerard Hazeu - Researcher GIS & Remote Sensing WEnR/EKRD

17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel

NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties. Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al twee keer deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en). Meld je organisatie hier: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.