• 5 juli 2022
   • Utrecht (Movares)
   • 13.30 - 17.00

   ebn-1

   Energie Beheer Nederland (EBN) speelt een centrale rol in zorgen voor een doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van energiebronnen (Gas, Olie en warmtebronnen). Daarnaast adviseert EBN de overheid over delen van het energie- en klimaatbeleid.

   De laatste jaren is de positie van EBN verschoven van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de energievoorziening in Nederland naar een organisatie die door haar bundeling van kennis, kunde en slagkracht kan bijdragen om de energietransitie te versnellen en aan te wenden voor nieuwe oplossingen, zoals aardwarmte, energieoplossingen met waterstof, groen gas en opslag van CO2.
   Daarbinnen speelt geo-georiënteerde informatie over de ondergrond een cruciale rol. Mede ingegeven door de veranderende rol is de afgelopen jaren veel werk verzet in het optimaliseren van de geo-gebaseerde informatievoorziening zowel voor gebruik binnen de organisatie als ook extern gericht. 

   Sprekers

   sander aaftink
   Sander Aaftink
   Informatie manager EBN
   jacco van de put
   Jacco van de Put
   IT-Architect EBN
   daan petri
   Daan Petri
   Data & Appl. Manager EBN

   Programma

   13:00 Inloop, netwerken

   13:30 Welkom
   Jan Roodzand, Ruimteschepper

   13:40 Introductie EBN
   Sander Aaftink, Informatie manager EBN

   Sander vertelt ons over de achtergrond, de rol en de activiteiten van EBN. De transitie van een primair op Olie en Gas concessies gerichte organisatie naar het brede energiewerkveld waarin EBN een steeds belangrijker rol krijgt komt aan bod.

   14:00 Informatievoorziening binnen EBN, van silo’s naar integraal
   Sander Aaftink, Informatie Manager EBN

   In de afgelopen jaren is een interessant traject doorlopen om de informatievoorziening van de adviseurs binnen EBN, die gebruik maken van veelsoortige vaak complexe datasets te optimaliseren.
   De migratie naar het integraal aanbieden van data en functionaliteit is zowel organisatorisch als technisch interessant om over te horen

   14:20 Onder de (informatie) motorkap
   Jacco van de Put, IT-Architect EBN

   Jacco neemt ons mee in het traject om de informatie-architectuur te definiëren, de daartoe benodigde componenten te selecteren (GIS, Data-warehouse /-lake tooling, ETL, cloud etc.) en als een samenhangend geheel te implementeren

   15:00 Pauze

   15:20 Presentatie (Geo)Data gebruik binnen EBN
   Daan Petri, Data & Applicatie Manager EBN

   Daan laat ons in een demo de binnen EBN gebruikte applicaties zien. We zien typische EBN toepassingen en daarmee de resultaten van het doorlopen traject.

   15:40 Presentatie Geode atlas
   Daan Petri, Data & Applicatie Manager EBN

   EBN heeft in samenwerking met TNO, o.a. gebruik makend van de eigen informatie omgeving, de Geode atlas gerealiseerd. Deze geeft een gedetailleerd overzicht van de ondergrond onder de Noordzee en daarbinnen met name de locaties waar in de diverse lagen van de ondergrond zich nog (onontdekte) gasvoorraden zouden kunnen bevinden.

   16:10
   Ruimte voor aanvullende externe presentatie
   Discussie en afronding

   17:00 Napraat & borrel