• 8 maart 2023
  • Amersfoort
  • 13.00 - 17.00

Cultureel erfgoed wijst de toekomst

rd ce

Nederland moet binnen tien jaar flink vergroenen door 10 procent meer bossen aan te planten. Ondertussen is de droogte- en wateroverlast groter dan ooit. Hoe kunnen we historische documenten en de atlas historische infrastructuur gebruiken voor het landschap van de toekomst? 

Dit en veel meer geo-georiënteerde kennis staat aan de basis van gebiedsontwikkeling. 
Hier gaan we tijdens deze KennisKring in samenwerking met Rijksdienst Cultureel Erfgoed dieper op in.
Onderstaand het voorlopige programma. 

Sprekers

bos-1
Bert Groeneveldt
menne kosian
Menne Kosian
Onderzoeker Ruimtelijke Analyses
monitor landschap-1
Landschapsmonitor
Spreker nnb
atlas-1
Historische infra
Spreker nnb

Programma

13.00 - 13.30  Inloop & netwerken

13.30 - 13.20 Welkom & Intro Rijksdienst Cultureel Erfgoed | Management - RCE 

13.20 - 14.00 De Bossenstrategie | Bert Groeneveldt - RCE
Eind 2020 kondigde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan dat we de komende tien jaar tien procent meer bos willen aanplanten in Nederland. Deze Bossenstrategie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Staatsbosbeheer (SBB) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deden onderzoek naar de geschiedenis van bebossing in Nederland. De uitkomsten zijn terug te lezen in een nieuw rapport: Historische schets van bossen en bosaanplant in Nederland, met aanbevelingen voor toekomstige bosaanplant.

14.00 - 14.40 Historische kaarten in zicht | Menne Kosian - RCE
Droogte- en wateroverlast problematiek is actueler dan ooit. De kennis van historische waterlopen en bodemstructuren is onmisbaar bij het nemen van maatregelen.

14.40 - 15.00 pauze

15.00 - 15.40 Landschapsmonitor | spreker nnb
Cultuur historische documenten tekenen de weg van verleden naar heden en duiden de toekomst.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Kadaster, LandschappenNL en Wageningen University & Research ontwikkelden deze monitor in opdracht van de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
De afgelopen jaren is er steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht voor landschappelijke kwaliteit. Het in onze samenleving zo gewaardeerde gevarieerde Nederlandse landschap staat onder druk. De zorgen over teloorgang en verschraling van ons landschap nemen toe, terwijl de waardering voor ons landschap alleen maar groter wordt. Het bevat zichtbare sporen van ons verleden en geeft ons een gevoel van verbondenheid. De vraag hoe we ons landschap herkenbaar en aantrekkelijk houden wordt steeds evidenter.

15.40 - 16.20 Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed | spreker nnb
De Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed toont de ontwikkeling van de infrastructuur in Nederland vanaf circa 1850. Wegen, kanalen en spoorlijnen hebben grote invloed op de inrichting van het landschap, zijn een belangrijke economische factor en zijn bepalend voor de manier waarop we wonen en onze vrije tijd doorbrengen. Die infrastructuur is aan veel verandering onderhevig. De atlas geeft een beeld van deze snelle en ingrijpende veranderingen.

16.20 - 17.00 Onderwerp volgt later

17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel