• 8 september 2022
   • Waterliniemuseum Fort bij Vechten - Bunnik
   • 9.30 - 15.30 uur

    ER IS GEEN KENNISKRING LIDMAATSCHAP VEREIST
    VOOR DEZE DAG

   DEZE KENNISKRING bijeenkomst IS VOL! BIJ INSCHRIJVING WORDT JE OP DE WACHTLIJST GEPLAATST

   "IN DE DIGITALE TRANSFORMATIE BIEDT GEOINFORMATIE UNIEKE KANSEN VOOR NIEUWE BUSINESS MODELLEN  DIE BIJDRAGEN AAN HOGERE (PUBLIEKE) WAARDEN."

   Veel organisaties hebben het over (1) datagedreven besluitvorming, maar zijn niet (2) datagedreven georganiseerd en kunnen daarom niet (3) datagedreven werken.

   Tegelijk wordt hard gewerkt aan noodzakelijke digitale sturing van processen en informatie. Denk aan de Omgevingswet met het DSO en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Nuttig, noodzakelijk en ook met grote impact. 
   Het belang van de maatschappelijke waarden en de grote opgaven enerzijds en de technologische mogelijkheden en uitdagingen anderzijds leiden meer en meer tot woorden als "integrale aanpak, visie- en beleidsontwikkeling'. Mooi gezegd en dan?

   Waar vertrek je vanuit als BESTUUR? Wat zijn de stations die je aan moet doen als ORGANISATIE?
   Welke zaken moet je afdekken als het gaat om INFORMATIE?
   En dan hebben DATA en ICT ook hun eigen ritten met verschillende belangrijke stations.
   Ondanks veelal overeenkomstige hoofddoelen is het ontwikkelen en transformatie traject voor organisaties vaak verschillend.

   We willen je deze dag op prikkelende wijze ideeën, kaders, begrippen en voorbeelden meegeven waar je in de verdere ontwikkeling van de organisatie (kennis, competenties en processen) en het (geo)informatiemanagement mee verder kan.

   Reken op visies, vergezichten en praktische updates van de hoofd ingrediënten die onze ruimtelijke informatie huishouding voor de komende jaren op de schop zullen zetten.

   organisatiestructuur

   Sprekers

   adrie van bohemen
   Adrie van Bohemen
   Quarant
   bart de lathouwer
   Bart de Lathouwer
   Gemeente Rotterdam
   coen wessels
   Coen Wessels
   Nexpri
   frédérik ruys
   Frédéric Ruys
   Vizualism
   jan roodzand
   Jan Roodzand
   Ruimteschepper
   john joosten
   John Joosten
   GeoBIMexperts
   richard walet
   Richard Walet
   Gebiedsmanagers
   maarten van der hoek
   Maarten van der Hoek
   NieuwlandGeo
   pieter van teffelen
   Pieter van Teeffelen
   BIMloket
   robert borkes
   Robert Borkes
   Publiekewaardecreatie
   IMG_0298 kopie
   Douwe Blanksma
   Ruimteschepper

   Programma

   8.30               INLOOP 

   9.30    Voorwoord  | Douwe Blanksma - Ruimteschepper

   9.40    Digitale transformatie strategie op de kaart  | Robert Borkes - Publiekewaardecreatie.nl

   10.15  DSO raakt veel, zo niet alles  | Adrie van Bohemen - Quarant

   10.50               KOFFIE

   11.10  DiGitalisering Gebouwde Omgeving [DiGiGO]  Pieter van Teeffelen - BIM loket

   11.45  Help! Alles raakt Geo Informatiemanagement | Coen Wessels - Nexpri

   12.20               LUNCH

   13.15  Van ontwerp naar beheer – hoe sluiten we de keten?  | John Joosten - GeoBIMexperts

   13.50  Gebiedsportaal is je kick-start  | Richard Walet - Gebiedsmanagers  

   14.30               THEE

   15.00  De Digitale Stad of MetaVerse?  | Bart de Lathouwer - Gemeente Rotterdam

   15.35  Van data-exploratie naar visual storytelling   | Frédéric Ruys - Vizualism

   16.10  Epiloog  | Maarten van der Hoek - NieuwlandGeo/GeoExperts

   16.15               BORREL & MUSEUM

   18.30               SLUITING


   WATERLINIEMUSEUM
   Deelnemers hebben vrij toegang tot het fantastische Waterliniemuseum, onderdeel van Fort Vechten, een geo-politiek bouwwerk uit 1870.
   Een aanrader om al napratend de ooit strategische waarde van de waterlinie te bevatten.


   De GeoStrategiedag wordt georganiseerd in samenwerking door:

   Ruimteschepper - GeoBIMexperts- GeoExperts - NieuwlandGeo

   Wil je er graag bij zijn, plaats je dan op de wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt ontvang je van ons een bericht.