• 8 september 2022
  • Waterliniemuseum Fort bij Vechten - Bunnik
  • 9.30 - 15.30 uur

   ER IS GEEN KENNISKRING LIDMAATSCHAP VEREIST
   VOOR DEZE DAG

  DEZE KENNISKRING bijeenkomst IS VOL! BIJ INSCHRIJVING WORDT JE OP DE WACHTLIJST GEPLAATST

  "IN DE DIGITALE TRANSFORMATIE BIEDT GEOINFORMATIE UNIEKE KANSEN VOOR NIEUWE BUSINESS MODELLEN  DIE BIJDRAGEN AAN HOGERE (PUBLIEKE) WAARDEN."

  Veel organisaties hebben het over (1) datagedreven besluitvorming, maar zijn niet (2) datagedreven georganiseerd en kunnen daarom niet (3) datagedreven werken.

  Tegelijk wordt hard gewerkt aan noodzakelijke digitale sturing van processen en informatie. Denk aan de Omgevingswet met het DSO en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Nuttig, noodzakelijk en ook met grote impact. 
  Het belang van de maatschappelijke waarden en de grote opgaven enerzijds en de technologische mogelijkheden en uitdagingen anderzijds leiden meer en meer tot woorden als "integrale aanpak, visie- en beleidsontwikkeling'. Mooi gezegd en dan?

  Waar vertrek je vanuit als BESTUUR? Wat zijn de stations die je aan moet doen als ORGANISATIE?
  Welke zaken moet je afdekken als het gaat om INFORMATIE?
  En dan hebben DATA en ICT ook hun eigen ritten met verschillende belangrijke stations.
  Ondanks veelal overeenkomstige hoofddoelen is het ontwikkelen en transformatie traject voor organisaties vaak verschillend.

  We willen je deze dag op prikkelende wijze ideeën, kaders, begrippen en voorbeelden meegeven waar je in de verdere ontwikkeling van de organisatie (kennis, competenties en processen) en het (geo)informatiemanagement mee verder kan.

  Reken op visies, vergezichten en praktische updates van de hoofd ingrediënten die onze ruimtelijke informatie huishouding voor de komende jaren op de schop zullen zetten.

  organisatiestructuur

  Sprekers

  adrie van bohemen
  Adrie van Bohemen
  Quarant
  bart de lathouwer
  Bart de Lathouwer
  Gemeente Rotterdam
  coen wessels
  Coen Wessels
  Nexpri
  frédérik ruys
  Frédéric Ruys
  Vizualism
  jan roodzand
  Jan Roodzand
  Ruimteschepper
  john joosten
  John Joosten
  GeoBIMexperts
  richard walet
  Richard Walet
  Gebiedsmanagers
  maarten van der hoek
  Maarten van der Hoek
  NieuwlandGeo
  pieter van teffelen
  Pieter van Teeffelen
  BIMloket
  robert borkes
  Robert Borkes
  Publiekewaardecreatie
  IMG_0298 kopie
  Douwe Blanksma
  Ruimteschepper

  Programma

  8.30               INLOOP 

  9.30    Voorwoord  | Douwe Blanksma - Ruimteschepper

  9.40    Digitale transformatie strategie op de kaart  | Robert Borkes - Publiekewaardecreatie.nl

  10.15  DSO raakt veel, zo niet alles  | Adrie van Bohemen - Quarant

  10.50               KOFFIE

  11.10  DiGitalisering Gebouwde Omgeving [DiGiGO]  Pieter van Teeffelen - BIM loket

  11.45  Help! Alles raakt Geo Informatiemanagement | Coen Wessels - Nexpri

  12.20               LUNCH

  13.15  Van ontwerp naar beheer – hoe sluiten we de keten?  | John Joosten - GeoBIMexperts

  13.50  Gebiedsportaal is je kick-start  | Richard Walet - Gebiedsmanagers  

  14.30               THEE

  15.00  De Digitale Stad of MetaVerse?  | Bart de Lathouwer - Gemeente Rotterdam

  15.35  Van data-exploratie naar visual storytelling   | Frédéric Ruys - Vizualism

  16.10  Epiloog  | Maarten van der Hoek - NieuwlandGeo/GeoExperts

  16.15               BORREL & MUSEUM

  18.30               SLUITING


  WATERLINIEMUSEUM
  Deelnemers hebben vrij toegang tot het fantastische Waterliniemuseum, onderdeel van Fort Vechten, een geo-politiek bouwwerk uit 1870.
  Een aanrader om al napratend de ooit strategische waarde van de waterlinie te bevatten.


  De GeoStrategiedag wordt georganiseerd in samenwerking door:

  Ruimteschepper - GeoBIMexperts- GeoExperts - NieuwlandGeo

  Wil je er graag bij zijn, plaats je dan op de wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt ontvang je van ons een bericht.