• 15 februari 2023
  • Utrecht
  • 13.30 - 17.00

Centrale Objecten Registratie - Een oplossing voor informatieverrijking en beheer.

CORE staat voor Centrale ObjectenREgistratie. Het is géén informatiemodel
en ook géén inkooptraject voor nieuwe software.

Wat is CORE wel? 

Het is een oplossingsrichting voor objectgericht werken waarbij informatieverlies in de keten voorkomen wordt. CORE is in het leven geroepen door gemeenten voor gemeenten. Maar het kan veel breder ingezet worden dan dat. Het biedt oplossingen voor iedereen die veel ruimtelijke objecten in beheer heeft. Denk daarbij aan waterschappen, provincies en andere overheidsinstellingen.

Het roept tevens de vraag op: 

Kan het het fundament van de SOR zijn?

Deze KennisKring wordt georganiseerd in samenwerking met het opdrachtgevend beraad wat door gemeente Utrecht wordt geleid.

Binnenkort vind je hier meer informatie over het programma en de sprekers.

Ben je erbij? Inschrijven kan nu al. 

Sprekers

Programma

13.00 Inloop 
13.30 Welkom en presentaties 
13.45 Presentaties (binnenkort meer informatie)
17.00 Napraat en borrel

NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties.
Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al twee keer deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en).
Meld je organisatie hier: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.