• 15 februari 2023
   • Utrecht (Auditorium Movares)
   • 13.00 - 17.00

   Centrale Objecten REgistratie - oplossing voor informatieverrijking en beheer

   Scherm­afbeelding 2022-11-24 om 10.00.32

   Let op deze KennisKring bijeenkomst is VOL! Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.

   Deze KennisKring bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het opdrachtgevendberaad van het CORE initiatief. Het beraad is vanuit enkele tientallen gemeenten geformeerd en wordt door de gemeente Utrecht voorgezeten.

   CORE is dus géén informatiemodel of inkooptraject voor nieuwe software maar de aanpak om te komen tot een integrale  informatievoorziening.

   Wat is CORE wel? 

   Het is een oplossingsrichting voor objectgericht werken waarbij informatieverlies in de keten voorkomen wordt. CORE is in het leven geroepen door gemeenten voor gemeenten. Maar het kan veel breder ingezet worden dan dat. Het biedt oplossingen voor iedereen die veel ruimtelijke objecten in beheer heeft. Denk daarbij aan waterschappen, provincies en andere overheidsinstellingen. 

   Het roept tevens de vragen op als:

   Scherm­afbeelding 2022-12-26 om 19.47.42

       Nut en noodzaak van CORE?
       Hoe past BOR in DisGeo (SOR)?
      

       Hoe verhoudt CORE zich tot BORius?
       Hoe gaat NLCS naar IMBOR werken?

    

   In één middag raak je up-to-date geïnformeerd over deze belangrijke ontwikkeling.

   Sprekers

   jeroen lubbers
   Jeroen Lubbers
   Manager Beheer Openbare Ruimte - Gemeente Utrecht
   erik de vries
   Erik de Vries
   interim manager Stadsontwikkeling Gemeente Nijmegen
   Willem Sosef
   Willem Sosef
   Programmanager - Gemeente Utrecht
   aydemir cetin
   Aydemir Cetin
   Senior Consultant Digitalisering - Movares
   Thomas Mollema
   Thomas Mollema
   Consultant - Unafact
   Eric Oosterom
   Eric Oosterom
   Programmamanager - RIONED
   Harro Verhoeven
   Harro Verhoeven
   Projectmanager - CROW
   Jochem Mollema
   Jochem Mollema
   Adviseur & Projectleider - Unafact
   Ruud van Rossem
   Ruud van Rossem
   General Programm Manager - Min. v BZK

   Programma

   12.30  Inloop 

   13.00  Welkom & inleiding | Jeroen Lubbers - Gemeente Utrecht / vz CORE initiatief
   Videoboodschap over het organiseren van nut & noodzaak, kennis & kunde, geclusterd in CORE.

   13.10  
   Het CORE initiatief | Erik de Vries - Gemeente Nijmegen
   Wat doet het CORE-initiatief en waar staat het voor? Aanleiding en doel in vogelvlucht.

   13.30  BOR informatiemanagement in beweging | Willem Sosef - Gemeente Utrecht
   Wat betekent het CORE-initiatief binnen de gemeente? Wat moet je doen om dit traject binnen de gemeente vlot te trekken? Het is een behoorlijk verandertraject. Willem neemt ons mee vanuit de praktische aanpak en de lering van de gezamenlijke aanbesteding van Utrecht en Almelo.

   14.00  Omvang van het informatieverlies in de objectlevensfases | Thomas Mollema – Unafact
   In de transities die een object doormaakt, van de tekentafel tot in het beheersysteem, gaat er in de gestandaardiseerde informatieoverdracht te veel informatie verloren. UNAFACT heeft de omvang van het informatieverlies bepaald op basis van de aansluiting tussen NLCS en IMBOR.

   14.20  Aansluiting NLCS <-> IMBOR |  Aydemir Cetin - digiGO/Movares
   Op dit moment kent de NLCS een eigen decompositie en naamgeving van objecten, en hun kenmerken. De naamgeving, kenmerken en bijbehorende definities worden domeinspecifiek vastgelegd in informatiemodellen als o.a. IMBOR, IMKL en het GWSW. Aydemir vertelt wat de volgende levensfase vanuit de NLCS gaat worden en wat de eerste stap is om de NLCS objecten nader af te stemmen op de vigerende informatie standaarden.

   14.40  BORius-datastandaarden: objectgegevens door gehele assetmanagement proces | Harro Verhoeven - CROW
   Het BORius programma gaat o.a een complete set aan -datastandaarden opleveren die het mogelijk maakt om objectgegevens te delen door het gehele assetmanagement proces. 

   15.00  Pauze

   15.20  De potentie van BORius vanuit operationeel voorbeeld GWSW-riolering |  Eric Oosterom - RIONED
   Vanuit RIONED wordt voor de GWSW sector gewerkt aan innovaties waarmee integrale informatie over de keten beschikbaar en deelbaar wordt. Een eerste succes wordt hier gedeeld.

   15.40  Objectgericht samenwerken; de objectenregistratie centraal | Jochem Mollema - Unafact/CORE
   De oplossingsrichting voor gemeenten voor het realiseren van een objectgerichte samenwerking in de keten van ontwerp naar beheer met de introductie van nieuwe gereedschappen, een uniforme uitwisseling van gegevens en het toepassen van landelijke standaarden.

   16.10  BOR-Data in het licht van DisGEO  |  Ruud van Rossem - Min v BZK
   Hoe passen BOR-data in de Doorontwikkeling in Samenhang? Waar zouden ze kunnen landen en hoe kan dit worden georganiseerd? Wat zijn de belangrijkste condities voor succes? Deze vragen staan centraal in deze presentatie.

   16.30  Samenvatting & Q & A sessie o.l.v. Erik de Vries 
   Erik vat de essentie van de middag samen en modereert mede vragen die tijdens de presentaties nog niet beantwoord konden worden.

   17.00  Napraat en netwerkborrel
   In het altijd goed verzorgde cafe van Movares staan de drankjes en hapjes klaar.


   NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties.

   Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al een keer deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en).
   Meld jouw organisatie hier aan: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.