<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • 13 December 2023
  • Wageningen 
  • 13.30 - 17.00

Herken het potentieel! Voor deze KennisKring gaan we heel hoog de lucht in.
Satellietbeelden zijn zeer waardevol voor vele onderzoeken, beleid, plannen en toezicht.
Hoe kunnen ze worden ingezet op andere wijzen dan we ze gewoonlijk zien binnen ons werkveld?

En wat voegen ze toe aan mogelijkheden en kansen naast of met de PDOK en andere opendata registers?  Want Satellietdata zijn:

Briljant - Bruikbaar - Bereikbaar & Betaalbaar !

Er komen uiteenlopende voorbeelden aan bod waarbij satellietbeelden, AI en modellen zijn ingezet voor velerlei onderwerpen uit de SDG's (Sustainable Development Goals). Voor toepassingen gericht op klimaatbestendigheid, watermanagement, bosbouw en agri tot aan de groene doelstellingen van multinationals en industrie.
En dan van wereld/regio naar toepassingen voor Lokale Overheden.

De presentaties zijn gericht op kansen binnen onze landsgrenzen, dus precies gericht op jullie, de KennisKring volgers! Deze Omdenken-met-locatie-data sessie wil je gewoon niet missen. 

Alvast verkennen? Kijk bij  Netherlands Space Office, 52impact, Blackshore en Space4Good.

 

Sprekers

koen verberne
Koen Verberne
Data Technology Entrepeneur
Lisa Broekhuizen-1
Lisa Broekhuizen
Remote Sensing Specialist
hans van t woud
Hans van ’t Woud
Verbinder van werelden, speurhond in satellietbeelden
Wim Looijen
Wim Looijen
Programmamanager bevorderen gebruik Ruimtevaart

Programma

12.45 Inloop

13.30 Welkom & Inleiding  |  Douwe Blanksma

De kansen met satellietbeelden voor natuurbeheer in Nederland
    Koen Verberne – 52impact
Nederland staat voor vele uitdagingen met betrekking tot natuurbeheer. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken met betrekking tot biodiversiteit, klimaatverandering, en water. 
Aan de hand van voorbeelden neemt Koen ons mee vanuit het belang van informatie (waaronder satellietbeelden) risico’s inzichtelijk te maken en te monitoren, waardoor beleid kan worden ontwikkeld voor effectief natuurbeheer.


Spacedata voor duurzaamheidsdoelen - van global naar Nederland
    Lisa Broekhuizen - Space4Good
Van toezicht houden op illegale kap tot inventariseren van latrines naar processen die in Nederland zeer bruikbaar zijn. Een uitgelicht voorbeeld: Koolstofopslag en uitstoot compensatie gebeurt wereldwijd, maar als er hier wordt uitgestoten, waarom dan niet hier compenseren? Hoe en waar dan? Die vraag stelden provincies en is waar CarboCatch op inspeelt,. Slimme algoritmen loslaten op satellietdata brengt biomassa op schaal in kaart. Welk agrobos past waar en wat is het effect?

Thee pauze

Wereldproblemen cartograferen met satellieten, een game engine en het publiek samengesmolten in zijn eigen metaverse
    Hans van 't Woud – Blackshore
Door hoogwaardige satellietbeelden te integreren in een game- wereld en deze laat verkennen door het publiek is een nieuwe manier ontstaan om echt grondig onderzoek te doen naar onze eigen planeet. Deelnemers ervaren ‘echte’ wereldsituaties, brengen deze in kaart en de resultaten gecombineerd leveren zo landkaarten op en data- labels voor kunstmatige intelligentie. 

Onderzoeksdomeinen zijn bijvoorbeeld (voedsel) veiligheid, biodiversiteit, infrastructuur en water gerelateerde vraagstukken. De voor velen onbekende vorm van kaartproductie is 'crowd generated maps' en 'crowd generated data labels'. Deze vervolgens geschikt maken voor voor AI en tot betekenisvolle informatie maken. Hierbij gaan educatie, gaming en publieksbetrokkenheid hand in hand. Hans laat ons zien hoe dat in zijn werk gaat aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden.

Van A(anwezig) naar B(eter) tot C(ommercieel) met satellietdata
    Wim Looijen - Adviseur Satelliettoepassingen NSO (Netherlands Space Office)
NSO heeft veel te bieden in het gebruik van satellietdata. Aan de hand van de ontwikkelingen die de afgelopen 50 jaar hebben plaatsgevonden op het gebied van satellietdata, zoomen we in op de mogelijkheden die de huidige satellietdata bieden om de informatiepositie van overheden, bedrijfsleven en onderzoek en ontwikkeling te verstevigen. Na de voorgaande voorbeelden neemt Wim je mee naar de diversiteit aan beschikbare data, van actualiteit tot precisie en van open naar betaalbaar. 

17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel

NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties. Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al twee keer verkennend deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en). Meld dan je organisatie hier: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.