• 11 april 2023
   • Bouwhuis Zoetermeer 
   • 13.30 - 17.00

   Digitaal samenwerken in de Gebouwde Omgeving met gebruik van GeoInformatie en BIM

   Bouwhuis by night

    

          Het Bouwhuis - Zoetermeer

                       BIM Loket digigo
   In de cyclus van initiatief, ontwerp, bouw, beheer en herbestemming biedt de combinatie van geo- en bouwwerkinformatie meerwaarde. Waren GEO en BIM voorheen vaak gescheiden werelden, vormen zij vandaag een digitale tweeling.

   digiGO werkt aan digitale samenwerking in de keten door gebruik van open standaarden, het aanjagen van toepassingen en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en is gastheer van deze bijeenkomst over GEO en BIM.

   De bijdragen in deze kennissessie geven je naast doelen en programmatische informatie ook vanuit praktische cases concrete voorbeelden waar integratie, samenwerking en ketendenken maatschappelijke waarde oplevert.

   Met vertegenwoordigers uit ontwikkeling, onderzoek, bouw&advies en de digiGO programma's delen we praktijkervaringen waarbij ook duidelijk wordt waar GeoInformatie onmisbare waarde toevoegt bij de digitalisering van bouwprocessen.

   Digitale transformatie levert winst in tijd en energie op en draagt bij aan het efficiënt gebruik van grondstoffen. En het behoeft geen toelichting dat dit voorwaarden zijn in het realiseren van de enorme maatschappelijke woon en klimaat opgaven die we hebben.

   Sprekers

   pieter van teeffelen
   Pieter van Teeffelen
   directeur digiGO
   Martijn Carlier
   Martijn Carlier
   Manager Aanjagen Digitalisering
   Jantien Stoter
   Jantien Stoter
   Professor 3D GeoInformation
   Tommy Boom
   Tommy Boom
   BIM Manager
   Henk Hutink
   Henk Hutink
   Manager Standaarden
   Otto Schepers
   Otto Schepers
   Manager Digital Engineering Experiences

   Programma

   13.00  Inloop

   13.30  Welkom | Pieter van Teeffelen - directeur digiGO

   13.40  digiGO programma's & communities | Martijn Carlier - manager aanjagen digitalisering digiGO

   14.00  Geo BIM belang vanuit de projectontwikkelaar | Tommy Boom - BIM manager Certitudo
   De ruimtelijke structuur als centrale bron van data c.q. informatie tijdens ieder project en gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken kan de gehele keten slimmer en sneller Digitaal Samenwerken in de Gebouwde Omgeving en is BIM,  Bouwwerk Informatie Modelling & Management, KEY

   14.30  Hoe brengt een GEO-BIM je van probleem naar integrale oplossing? | Otto Schepers - Manager Digital Engineering Experiences Witteveen+Bos
   Een Geo oplossing alleen is vaak nog een expert speeltje. Een BIM model een éénmalige gimmick. En menig gebruikersapp een fata morgana. Met een Geo BIM heb je de kans bouwwerk, gebied én gebruiker te verbinden. Digitaliseer daarvoor het hele systeem. En lever zo meerwaarde, bespaar geld en tijd. In deze presentatie een korte vogelvlucht langs de noodzaak, kansen en de drempels.

   15.00  Pauze

   15.30  Integratie Geo en BIM in de praktijk: wat is daar (nog) voor nodig?  | Jantien Stoter - Professor 3D Geoinformatie TU Delft
   In de BIM-wereld wordt geografische data over de omgeving van het bouwwerk steeds belangrijker. Aan de andere kant groeit in het Geo-domein de behoefte aan gedetailleerde informatie over gebouwen. Zoals voor analyses die de energietransitie of klimaatadaptatie ondersteunen of bij het proces van vergunningverlening. Wat zijn de potenties en de stand-van-zaken van deze Geo-BIM integratie; en wat staat er nog in de weg om deze integratie in de praktijk (verder) te realiseren?

   16.10  Een A-typische kijk op standaardisatie | Henk Hutink - manager standaarden digiGO

   16.40  Forum - Q&A / Reflectie met het werkveld

   17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel

   Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor leden van de KennisKring en medewerkers uit het netwerk van digiGO.
   Spreken deze bijeenkomsten je aan? W
   e verwelkomen je graag: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.