• NTB (eind oktober/begin november)
  • NTB
  • NTB

Werken met het Open Stelsel Derden Omgevingswet

De Hackathon zal worden verplaatst naar een nieuwe datum!

LEER, EXPERIMENTEER EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN 

Voor overheden, leveranciers en adviesbureaus die zelf processen automatiseren, informatieproducten naar behoefte maken of applicaties ontwikkelen waar de het stelsel rondom de omgevingswet en rol speelt is de hackathon extra interessant.

Door te experimenteren in aanwezigheid van de direct beschikbare kennis n hulp van het Kadaster team kan je in een dag veel opsteken. 

Kom goed beslagen ten ijs en bereid je voor door bijvoorbeeld de instructie die bij de vorige hackathon is opgenomen te volgen; Deze staat op Youtube https://youtu.be/rq9xcImtSAY .  
Deze Webinar duurt weliswaar bijna 2 uur maar in de toelichting staat schematisch weergegeven wat er aan de orde komt en welk moment in die 2 uur dat is, dus kan selectief zijn. 

Van hieruit ga je tijdens de hackathon zelfstandig aan de slag met een idee/opgaaf/uitdaging waarmee jezelf of je organisatie graag wil experimenteren. Je gebruikt dan de DSO-LV API's.
Met de aanwezige kennis vanuit het Kadasterteam is de vraagbaak dichtbij en kunnen zij tevens de in eerdere hackathons opgedane ervaringen delen. Daarmee wordt de dag vast nog effectiever en leerzamer.

Wat is de doelgroep voor deze hackathon?
De deelnemers die echt met de handen aan de knoppen gaan zitten zijn vooral ontwikkelaars, in ieder geval gebruikers die bekend zijn met het gebruik van API’s en hiermee ook kunnen ontwikkelen. In eerdere sessies waren bijvoorbeeld zelfstandige ontwikkelaars maar ook groepjes, bv een softwareontwikkelaar met een klant/gebruiker, ontwikkelaar met een architect, etc. Dus voel je vrij om met meerdere te komen en samen te hacken.

Ter inspiratie: Enkele scenario’s die de vorige hackathons beknopt zijn uitgewerkt zijn het vergelijken van definities & omschrijvingen van de diverse bevoegde gezagen; het analyseren van het aantal regels per bevoegd gezag en deze thematisch presenteren.

Hier vind je aanvullende technische informatie over de verschillende API’s; https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/

Voor gebruik van de API’s zijn API-keys nodig en het oefenen kan het beste op de preproductie-omgeving plaats vinden, daar is namelijk de meeste data beschikbaar. De keys zijn op te vragen via https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/formulieren/api-key-aanvragen-0/.

De medewerkers van het Kadaster nemen voorafgaand aan de dag contact met je op om je te adviseren hoe voor jou een zo optimaal mogelijke voorbereiding te doen en dus het meeste uit de dag te kunnen halen.

NB De Hackathon gaat door vanaf 15 deelnemers en er kunnen maximaal 40 deelnemen.

Hackaton 

Merijn Kerlen
Merijn Kerlen
Senior Adviseur Omgevingswetdiensten
kevin rummler
Kevin Rummler
Kadaster

Programma

Binnenkort vind je hier het programma.