• 26 januari 2023
   • TNO - Utrecht
   • 12.15 - 17.00
    NB deze KennisKring is een open sessie is daarmee voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-KennisKring-leden!

   Versnellen van innovatie boven en onder de grond

   nieuw deltares
   Met deze doelstelling vormen Deltares en TNO als Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Zij helpen bedrijven succesvol te innoveren en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

   Impact voor het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij

   Centraal staat de samenwerking tussen MKB en de grote kennisinstituten. De noodzaak voor een goed partnerschap is groter dan ooit om de ontwikkelingen op het gebied van, onder andere, duurzaamheid, energietransitie en grondstoffen tekort te versnellen. Een belangrijk doel van het symposium is om elkaar beter te leren kennen, het verschil in cultuur tussen ondernemers en onderzoekers te overbruggen en gezamenlijk de uiteindelijk belanghebbende (overheden, burgers, instellingen, etc) beter te bedienen.
   Knipsel

   Wat is de taakstelling van TNO en Deltares als Toegepaste Onderzoeks Organisaties? Hoe werken zij met het MKB samen? Welke kansen zien we?
   De presentatie over La Vuelta Hollanda laat zien waar (geo)data en innovatie enorm bijdragen.
   Daarna staan drie presentaties op de agenda. Elk behandeld een voorbeeld hoe - en met welke resultaten - MKB en kennisinstellingen samenwerken.

   De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarbij het overbruggen van de verschillen tussen MKB en kennisinstellingen centraal staat. En dat alles met als doel maatschappelijke doelstellingen beter en sneller te realiseren.

   Er is ruim tijd voor en na het programma om te netwerken en elkaar beter te leren kennen. 

      NB. ER ZIJN 100 STOELEN BESCHIKBAAR, DUS MELD JE SNEL AAN !

   Sprekers

   Tirza van Daalen
   Tirza van Daalen
   Directeur Geologische Dienst - TNO
   Ron Looij
   Ron Looij
   Senior Projectleider - Gemeente Utrecht
   bob hoogendoorn
   Bob Hoogendoorn
   Manager Applied Morphodynamics – Deltares
   michiel van der meulen
   Michiel van der Meulen
   Chief Geologist - TNO
   Bas Godschalk
   Bas Godschalk
   Business Developer International Projects - IF Technology
   Waterproof Marine
   Marcio Boechat
   Oceanographer - Waterproof Marine
   Peter Oerlemans
   Peter Oerlemans
   Specialist Warmteopslag - IF Technology
   Bob Wind
   Bob Wind
   Regio Manager - Geomaat
   Camille van der Harten
   Camille van der Harten
   Directeur GeoBusiness NL
   Ferry van den Oever
   Ferry van den Oever
   Senior geophysical consultant - Sacrion
   wim in t veld
   Wim in 't Veld
   Algemeen directeur - Digireg

   Programma

   12.15  Inloop & netwerk LUNCH aangeboden door TNO

   13.15  Taken en verbinding | Vraaggesprek met  Tirza van Daalen - Directeur Geologische Dienst - TNO,  Bob Hoogendoorn  - Manager Applied Morphodynamics – Deltares & Camille van der Harten - Directeur GeoBusiness NL

    -  Wat is de taak van een TO2 instituut?
    -  Hoe gaat dat in zijn werk, en hoe met het MKB?
    -  Hoe kan de maatschappij /eindgebruiker/opgaaf-eigenaar daar toegang toe krijgen?

   13.45  La Vuelta Hollanda Ron Looij - Senior Projectleider Gemeente Utrecht 
   Ron neemt ons mee in de complexiteit van grootschalige gebeurtenissen in de openbare ruimte zoals La Vuelta Hollanda. Belangrijk hierbij is de inzet van data en innovatie, en de samenwerking van stakeholders om hier grip en voorsprong op te houden voor nu en in de toekomst.

   14.30  MuSa project Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI) |  Marcio Boechat - Oceanographer 
   Het TKI-MUSA voert experimenteel en veldonderzoek uit voor praktische formuleringen van gedrag van zand-slib-mengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden. Luitze belicht de uitdagingen en technologische aspecten.
   TKI-Deltatechnologie bestaat uit publiek-private kennis- en innovatie-programma's. Deze programma's hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater.

   15.00  Pauze

   15.30  De ontwikkeling van Hoge Temperatuur Opslag (HTO)Bas Godschalk - Business Developer International Projects & Peter Oerlemans - Specialist Warmteopslag - IF Technology
   TNO & IF werken nauw samen aan het marktrijp maken van de innovatieve oplossing HTO als onderdeel in de warmtetransitie. Binnen het HEATSTORE programma is het ontwikkelen van het HTO-concept naar een gerealiseerde HTO bij ECW Energy in Middenmeer vormgegeven. Nu wordt samengewerkt om modellen en verwachtingen van effecten van een werkende HTO te onderzoeken en te verifiëren in het TKI HTO-PEN programma. 

   16.00  Gedreven door innovatie, een reis door de jaren  |  Bob Wind - Geomaat
   Van de samenwerking met TNO, de aanschaf van de scanauto en de intrede van de A.I. tot en met de bijdrage aan de autonoom rijdende auto’s. Bob Wind neemt ons mee door twee decennia GeoInnovatie bij Geomaat.

   16.30  Samenwerken loont | Hoe kunnen we MKB nog beter verbinden met Deltares en TNO?
    Panel discussie met:
    -  Michiel van der Meulen - Chief Geologist - TNO
    -  Ferry van den Oever - Senior Geophysical Consultant - Saricon & voorzitter SIG BOGG - GBNL
    -  Wim in 't Veld - Algemeen Directeur - Digireg

   17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel