• 26 januari 2023
  • TNO Utrecht
  • 13.30 - 17.00
    NB deze KennisKring is een open sessie is daarmee voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-KennisKring-leden!

tno geo deltares recht

VERSNELLEN VAN INNOVATIE BOVEN EN ONDER DE GROND

Met deze doelstelling vormen Deltares en TNO als Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Zij helpen bedrijven succesvol te innoveren en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Impact voor het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij

Centraal staat de samenwerking tussen MKB en de grote kennisinstituten. De noodzaak voor een goed partnerschap is groter dan ooit om de ontwikkelingen op het gebied van, onder andere, duurzaamheid, energietransitie en grondstoffen tekort te versnellen. Belangrijk doel van de dag is om elkaar beter te leren kennen, het verschil in cultuur tussen ondernemers en onderzoekers te overbruggen en gezamenlijk de uiteindelijk belanghebbende (overheden, burgers, instellingen, etc) beter te bedienen.
In samenwerking met GeoBusiness Nederland, TNO en Deltares krijgt deze KennisKring vorm.

Knipsel

PROGRAMMA

12.30 inloop & netwerkkoffie

13.30 programma

17.00 napraat & netwerkborrel

18.00 einde

Inhoud

Na een kort welkom en toelichting op de taakstelling van TNO en Deltares als Toegepaste Onderzoeks Organisaties start het programma met een passende key-note lecture.
Daarna staan drie presentaties op de agenda. Elk behandeld een voorbeeld hoe - en met welke resultaten - MKB en kennisinstellingen samenwerken.
De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarbij het overbruggen van de verschillen tussen MKB en kennisinstellingen centraal staat.

Er  is voldoende tijd in het programma opgenomen om te netwerken en elkaar beter te leren kennen. Binnenkort tref je hier meer informatie over het programma en de sprekers.

Zeker zijn van deelname? Meld je dan via onderstaande link aan. 

Sprekers

Programma

13.00 Inloop 
13.30 Welkom 
13.45 Presentaties (binnenkort meer informatie)
17.00 Napraat en borrel