Aanmelden KennisKring bijeenkomst

      Hierbij meld ik me aan voor de KennisKring bijeenkomst "Samenwerking Kennisinstituten" op 26 januari 2023.