Lokatie: Arnhem

Provincie Gelderland beheert en ontwikkelt het provinciale wegennet (circa 1200 km) volgens assetmanagement. Dit richt zich op het functioneren van de assets (wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken, groen, water, installaties en wegelementen) én op het gebruik van de wegen: vergunningverlening, afstemmen wegwerkzaamheden, relatiebeheer, verkeerskundig beheer, operationeel verkeersmanagement en operationeel verkeersbeheer.
Hoe in de informatiebehoeften wordt voorzien tijdens de realisatie en in de operationeel gebruik/beheer fase? Dat wordt met de focus op BIM en GIS in deze sessie belicht. Daarnaast komt de rol van de provincie in landelijke initiatieven op sprekende wijze aan bod.

Het programma tref je HIER.

Aanmelden voor deze KennisKring kan HIER.