Locatie: Leeuwarden ( 10.00 – 15.00 uur)

Waterschappen hebben grote opgaven die van grote invloed zijn op hun functioneren en de daarbij behorende organisatie en expertise. Het Wetterskip geeft ons inzicht in een aantal van die opgaven. Denk aan de omgevingswet, energie transitie en de impact van klimatologische ontwikkelingen. In algemene zin is een grotere samenhang binnen de eigen werkzaamheden noodzakelijk en zijn wens en noodzaak tot samenwerken binnen en buiten de organisatie, ook een uitdaging voor de organisatie.

Het Wetterskip neemt ons mee in hun “herontdekkingstocht” en maakt ook graag gebruik van de kennis en ervaring van de deelnemers via zaaldiscussies over de onderwerpen.

Het programma is hier te downloaden.

Aanmelden voor deze KennisKring kan HIER.