Organisatie      Provincie Utrecht
Locatie              ONLINE
Aanvang           13.20 inloop  |  13.30 – 15.45 uur

Samenwerken aan ruimtelijke ontwikkeling is wat de provincie Utrecht drijft in onderzoek naar, en ontwikkeling van, de inzet van 3D simulaties en Digital Twins. De provincie ontwikkelt nieuwe instrumenten om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving bij ruimtelijke afwegingen. In deze sessie laat de provincie zien hoe ze tot het gebruik van deze nieuwe instrumenten zijn gekomen en wat de eerste veldtoepassingen kunnen zijn.

Het belangrijkste – op basis van Tygron – ontwikkelde instrument is gericht op optimale gebiedsgerichte omgevingskwaliteit. Hiermee kan gedurende het planproces in een 3D omgeving de omgevingskwaliteit en duurzaamheid in een gebied worden geïnventariseerd en gevisualiseerd. Door aanpassingen kan het plan worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt de kwaliteit voor diverse kwaliteitsindicatoren weergegeven met rapportcijfers.

Zowel het proces, de indicatoren, en de praktijk van een eerste experiment worden gedemonstreerd inclusief uitkomsten en de lessen die daaruit getrokken zijn.

Het programma verwachten we in detail medio januari bekend te maken.

Registreren via DEZE aanmeldknop.

Het programma is HIER beschikbaar.