Locatie:        Openbare Bibliotheek | Amsterdam

Dit 24-uurs congres behandelt in de vorm van lezingen, debatten, workshops en buitenactiviteiten de invloed, mogelijkheden en visies vanuit informatie technologie op de slimme samenleving. De veelheid aan kennis en vraagstukken wordt gedeeld in vijf thema´s:

  1. SMART CITIZEN / De gelukkige burger / Over duurzame toegankelijkheid voor iedereen!
  2. SMART USER / Gebruikers en burgers aan het woord & De happy user / Over inclusiviteit
  3. SMART ETHICS / De praktische mens / Over de hectiek rond professionele ethiek
  4. SMART DATA / De wijze onderzoeker / Over data-isme
  5. SMART PRO / De krachtige Professional / Blijvend competent

Met GeoInformatie Nederland  en BIG Magazine heb ik afgesproken dat we dit soort informatie ook naar hen stuur. Zij nemen dat dan weer over in hun agenda´s. Dat zal ons ook helpen want het bereik van deze beide groepen is ook zomaar nog eens enkele duizenden ogen meer dan vanuit onze mailer.