Locatie:        Vakbeurs Klimaat | Expo Houten

Ruimteschepper verzorgd op deze dag vijf lezingen in het Wijktheater in de Slimme Wijk. De inleiders laten praktische voorbeelden zien op welke wijze GeoInformatie gebruikt in klimaatadaptatie en/of energietranisite projecten het verschil maken.