Assertiviteit, op een goede manier voor jezelf opkomen, zonder weerstand bij de ander op te roepen. Zeggen wat er in je omgaan, laten zien wat je voelt. Het zou eenvoudig moeten zijn je assertief te gedragen, maar vaak is het dat niet. Assertiever worden kun je leren door te oefenen en te leren van praktijkvoorbeelden van anderen.

Assertiviteit, op een goede manier voor jezelf opkomen, zonder weerstand bij de ander op te roepen. Zeggen wat er in je omgaan, laten zien wat je voelt. Het zou eenvoudig moeten zijn je assertief te gedragen, maar vaak is het dat niet. Assertiever worden kun je leren door te oefenen en te leren van praktijkvoorbeelden van anderen.

Beschrijving workshop

Feedback geven, veel mensen vinden het spannend: je weet immers niet hoe de ander zal reageren op de feedback. Komt de feedback wel goed over, kwets ik de ander niet met mijn feedback?

Ook feedback ontvangen is spannend: het gebeurt vaak dat mensen boos of emotioneel reageren wanneer ze aangesproken worden op hun bedrag. En zelf om feedback te vragen is nog spannender : je stelt je kwetsbaar op, vraagt je af welke feedback je gaat krijgen.

Ter voorbereiding op de workshop ontvang je een kort intake-formulier waarop je kunt aangeven in welke situaties je het lastig vindt om assertief te zijn en/of feedback te geven (en te krijgen).

Tijdens de workshop wisselen korte blokken en oefenen in tweetallen elkaar af. Aan het eind van de workshop noteer je je persoonlijke actie(s) en kies je een buddy/mentor die je gaat helpen daadwerkelijk met je actie(s) aan de slag te gaan. Een handige checklist met do’s en don’ts over assertiviteit en feedback krijg je na afloop van de workshop.

Resultaten workshop

• Je kunt beter grenzen stellen, eerder ‘nee’ zeggen.
• Je hebt inzicht in het verschil tussen assertief, sub-assertief en agressief gedrag.
• Je weet hoe je op de juiste en effectieve manier feedback kunt geven en kunt ontvangen.
• Je hebt de ‘spelregels’ rond het geven en ontvangen van feedback weer op je netvlies.
• Je kunt je boodschapje duidelijk en respectvol verwoorden.
• Je gaat aan de slag met je persoonlijke actie(s) om je assertiviteit te vergroten en meer feedback te geven.

Beïnvloedingsvaardigheden

Elkaar beïnvloeden, dat doen we eigenlijk de hele dag door. In al het contact met anderen is wat en hoe je iet zegt namelijk van grote invloed op de reactie va…

Meer informatie

Communicatiestijlen

Goed communiceren zorgt voor effectief samenwerken. Hoe kom je er achter hoe je overkomt op de ander en waar je gesprekspartner behoefte aan heeft als je met he…

Meer informatie

Doeltreffend besluiten

Deze training is bedoelt om je vaardigheden te verbeteren en een onderbouwt besluit te leren nemen met een groep. Dit leidt tot een effectieve uitvoering van be…

Meer informatie