Deze training is bedoelt om je vaardigheden te verbeteren en een onderbouwt besluit te leren nemen met een groep. Dit leidt tot een effectieve uitvoering van besluiten.

Beschrijving training

Hoe zorg je dat een besluitvormingsproces optimaal verloopt zodat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er moet gebeuren? Wat is er nodig om doeltreffend aan de slag te gaan? In de praktijk blijkt besluitvorming meestal moeizaam te verlopen. Vergaderingen eindigen in impasses. Er volgt geen besluit. Intussen gebeurt er niets. Ervaring leert hoe lastig het kan zijn om met een groep gezamenlijk tot een duidelijk besluit te komen. Het kan ook anders.

Duidelijke spelregels leiden tot betere acceptatie van betrokkenen van een besluit. Als een besluit met voldoende tijd en aandacht tot stand komt, levert dat tijdwinst op in de uitvoering. Er is lef nodig om in hectische tijden de rust te nemen om de voorbereiding van een besluit te doorlopen. De tijd- en geldwinst die dit in de uitvoering oplevert, is vele malen groter dan een snel genomen besluit. Op langere termijn is veel meer tijd en geld nodig om de gevolgen van een ondoordacht besluit weer te herstellen. Deze aanpak levert voordelen op:

• Kwalitatief betere besluiten
• Tijd en geldwinst
• Nakomen van afspraken
• Plezierige en gemotiveerde mensen die samenwerken.

Leer hoe je gesprekken kunt structureren waarbij er aandacht is voor de motivatiefactoren van mensen. Maak bij het voorbereiden van je besluit gebruik van de principes afkomstig uit de Dynamische Oordeelsvorming, mediation en conflicthantering, Deep Democracy en Neuro Linguistisch Programmeren.

Resultaten training

• Beter inzicht hoe je een doeltreffend besluit realiseert.
• Je besluitvaardigheid verbetert met praktische tips.
• De groep weet wat de volgende stap is in het actuele proces of project.
• Concrete afspraken hoe je verder gaat.

Assertiviteit & feedback

Assertiviteit, op een goede manier voor jezelf opkomen, zonder weerstand bij de ander op te roepen. Zeggen wat er in je omgaan, laten zien wat je voelt. Het zou…

Meer informatie

Beïnvloedingsvaardigheden

Elkaar beïnvloeden, dat doen we eigenlijk de hele dag door. In al het contact met anderen is wat en hoe je iet zegt namelijk van grote invloed op de reactie va…

Meer informatie

Communicatiestijlen

Goed communiceren zorgt voor effectief samenwerken. Hoe kom je er achter hoe je overkomt op de ander en waar je gesprekspartner behoefte aan heeft als je met he…

Meer informatie