Deze training bouwt voort op de basistraining en behandelt alle functionaliteiten die belangrijk zijn om uw vaardigheden in het gebruik van FME naar een meer geavanceerd niveau te brengen.

Beschrijving training

Deelnemers gaan de eerder opgedane kennis vanuit de FME Basis training of uit de praktijk verder verdiepen. Ze krijgen inzicht in het sturen van het gedrag van de workspace met behulp van parameters, het vereenvoudigen van de workspace door toepassing van custom transformers (inclusief verwijzing en doorgeven van attribuutinformatie) en het versnellen ervan door inzicht in gevolgen van specifi eke transformers en ontwerpbeslissingen op de performance. De deelnemers krijgen een beter inzicht in de toepassing van readers en writers door toepassing van specifieke instellingen. Indien vooraf aangegeven kunnen deelnemers kennis van specifieke technieken die toepasbaar zijn op de eigen werksituatie inbrengen.

Inhoud training

De volgende onderwerpen komen tijdens onder andere aan bod:

• Parameters
• Performance
• Custom transformers
• Specifieke instellingen van Reader en Writers
• Geavanceerde bewerking van attributen resultaat training
• Je onderzoekt en maakt gebruik van de meest populaire, geavanceerde functionaliteiten in FME
• Je weet complexe scenario’s toe te passen en werkt nog eenvoudiger met simpele scenario’s
• Je bent in staat de FME Workbench-interface effi ciënter te gebruiken
• Je verbetert de prestaties van de FME-vertalingen
• Je begrijpt hoe logbestanden geïnterpreteerd kunnen worden

FME Basis

In deze training worden de basisconcepten en terminologie van FME geïntroduceerd. Na een inleiding over het concept en de structuur van FME, komen de belangrij…

Meer informatie

IMBOR, de reis van het object

Inzicht bieden in het belang van objectinformatie voor uw organisatie en hoe het gebruik van deze informatie geoptimaliseerd kan worden. Van een efficiënte inf…

Meer informatie

Maptionnaire, getting-started

Leren omgaan met het Maptionnaire platform. Na de workshop kennen deelnemers alle noodzakelijke features om zelf goede locatie-intelligente enquêtes te kunnen …

Meer informatie