GeoWijzer is een benchmark en leeromgeving met als doel een duurzame verbetering in de kwaliteit van geodata te realiseren. Dat wordt bereikt door de organisatie en de processen rondom de kwaliteit van geodata te meten, te vergelijken en te verbeteren. De trend van data-gestuurde besluitvorming en de meer zelfsturende burgers is niet te stuiten. Participatie en samenwerking is een must. De omgevingswet zal hierin faciliteren en katalyseren. De kwaliteit van de locatie-gebonden data is dan van evident belang.

Nut van bechmarken

GeoWijzer is een benchmark en leeromgeving met als doel een duurzame verbetering in de kwaliteit van geodata te realiseren. Dat wordt bereikt door de organisatie en de processen rondom de kwaliteit van geodata te meten, te vergelijke n en te verbeteren. De trend van data-gestuurde besluit vorming en de meer zelfsturende burgers is niet te stuiten. Participatie en samenwerking is een must. De omgevingswet zal hierin faciliteren en katalyseren. De kwaliteit van de locatie-gebonden data is dan van evident belang.

Snel weten waar uw organisatie staat

In een doorloop van circa 3 maanden worden in 4 bijeenkomsten resultaten behandeld en gedeeld. Meedoen aan de benchmark betekent ‘aan de slag’ . In de bijeenkomsten ervaart u hoe geleverde input leidt tot inzicht, bruikbare presentaties en een verbeterplan voor uw organisatie.

Werkwijze

Deelnemende organisaties krijgen na aanmelding, voor een onbepaald aantal medewerkers toegang tot het platform. Zij kunnen zich al direct gaan voorbereiden op de onderwerpen en beschikbare gegevens invoeren. Één ronde bestaat uit 4 bijeenkomsten.

• deelname door maximaal 3 medewerkers per bijeenkomst
• elke bijeenkomst kent een thema, ingeleid door een externe deskundige
• er wordt in workshop gewerkt en geleerd tijdens de ‘leer & ontwikkel ochtend’ en ‘doe & verbeter middag’

Voorbereiding

Voor een optimale benutting van de interactieve bijeenkomsten is het zinvol reeds voor de start bijeenkomst informatie in de eigen organisatie in te winnen. Gedurende de ronde is er in tot aal enkele dagdelen huiswerk, zowel om informatie te vergaren voor de vulling van de benchmark als het inventariseren van de verbeterpunten die in de sessies worden behandeld.

Resultaten

In een ronde worden verschillende resultaten geboekt:

• De actuele situatie van de deelnemende organisatie zijn in beeld beeld.
• Met de eenvoudig te genereren rapportages kan de interne organisatie worden gevoed en geïnformeerd.
• De bijeenkomsten zijn voor de deelnemende medewerkers ook een leer- en ontwikkelingstraject van kennis en ervaringen.
• Er ontstaat een netwerk met collega’s die met dezelfde aspecten geconfronteerd worden en door de interactie leert men ook van elkaar.
• De benchmark omgeving is een blijvend kennisportaal en contactmedium voor de deelnemers, óók na voltooiing van de ronde.

Begeleiding

Twee GeoWijzer consultants leiden en begeleiden de bijeenkomsten. De externe sprekers zijn tot en met de lunch aanwezig voor specifieke vragen. Gedurende de gehele ronde is de on-line hulp en vraagbaak beschikbaar. Voor de optionele ondersteuning na de ronde worden individuele afspraken gemaakt.

IMBOR, de reis van het object

Inzicht bieden in het belang van objectinformatie voor uw organisatie en hoe het gebruik van deze informatie geoptimaliseerd kan worden. Van een efficiënte inf…

Meer informatie

Maptionnaire, getting-started

Leren omgaan met het Maptionnaire platform. Na de workshop kennen deelnemers alle noodzakelijke features om zelf goede locatie-intelligente enquêtes te kunnen …

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De training Agile Scrum Foundation geeft op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je…

Meer informatie