Inzicht bieden in het belang van objectinformatie voor uw organisatie en hoe het gebruik van deze informatie geoptimaliseerd kan worden. Van een efficiënte informatie-inwinning en het integraal inzetten van objectgegevens, tot het beheren van een gegevensmagazijn en de mogelijkheden omtrent open data en geo-services.

Beschrijving workshop

De workshop draait om de reis van het object binnen de openbare ruimte, een reis die de levenscyclus van objecten in de openbare ruimte symboliseert, van de ontwerptafel tot beheer en gebruik. Informatiemanagement, standaardisatie, objectgerichtheid en multi-inzetbaarheid van objectgegevens staan hierin centraal. De workshop begint met een overzicht van de reis van het object in de openbare ruimte. In vogelvlucht wordt er een eerste blik geworpen op de vijf-laagse informatiearchitectuur die de basis vormt voor een optimaal beheer en rendement van objectgegevens. Deze eerste kennismaking van de reis van het object wordt gevolgd door een verdieping van de theorie, waarbij de rol van objectgegevens binnen de verschillende architectuurlagen en de rol van IMBOR als verbindend systeem uitgebreid worden toegelicht. Tijdens het praktijkgedeelte wordt gekeken naar de specifieke situatie van uw organisatie. Waar liggen de mogelijkheden tot efficiënter beheer van objectgegevens, en wat kan gegevensoptimalisatie betekenen voor uw bedrijf?

We sluiten de middag af met een blik op de toekomst. In een beknopte presentatie worden de ontwikkelingen op het gebied van objectgericht werken en denken uiteengezet en worden innovatieve toepassingen belicht. De volledige weg die een object binnen de openbare ruimte aflegt, en de bijkomende omstandigheden van bijbehorende objectgegevens, zal in de workshop aan bod komen, waaronder :

• Het efficiënt inwinnen van objectgegevens.
• Het gebruik van objectinformatie voor objectgerichte processen.
• Het integraal inzetten van eenmalig ingewonnen objectgegevens.
• De totstandkoming van raadpleegomgevingen en geo-services.
• Open data en de ontwikkeling van innovatieve toepassingen.

Ook worden verscheidene ICT-onderdelen binnen de verschillende lagen van de informatiearchitectuur behandeld, waaronder de BGT, IMGeo, en IMBOR.

GeoWijzer, grip op ruimtelijke dataprocessen

GeoWijzer is een benchmark en leeromgeving met als doel een duurzame verbetering in de kwaliteit van geodata te realiseren. Dat wordt bereikt door de organisati…

Meer informatie

Maptionnaire, getting-started

Leren omgaan met het Maptionnaire platform. Na de workshop kennen deelnemers alle noodzakelijke features om zelf goede locatie-intelligente enquêtes te kunnen …

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De training Agile Scrum Foundation geeft op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je…

Meer informatie