Leren omgaan met het Maptionnaire platform. Na de workshop kennen deelnemers alle noodzakelijke features om zelf goede locatie-intelligente enquêtes te kunnen maken.

Maptionnaire is een innovatief enquête platform. Uniek door de geïntegreerde locatie-intelligentie en tevens het meest gebruikersvriendelijke Publiek Participatie GIS ter wereld. Met het platform kan je doeltreffend burgers en andere doelgroepen betrekken bij vraagstukken die leiden tot een verandering in de leefomgeving of openbare ruimte. In deze workshop leer je hoe intuïtief deze krachtige, aantrekkelijke en eenvoudige tool kan inzetten.

Met de kaart als basis van de locatie-intelligente-enquêtes maak je de vragen en het project voor de respondent veel visueler en herkenbaarder. Waar voelt u zich onveilig in de stad? Waar zou u graag een nieuw wandelpad willen? Waar ontstaat wateroverlast na een hevige bui? Wat vindt u dat er moet veranderen in uw wijk? Door deze vragen ‘op de kaart te stellen’, ontstaat een veel duidelijker beeld van de situatie en publieke opinies. Door stakeholders in een vroeg stadium te betrekken bij plannen, kunnen de ‘local experts’ met hun ‘wisdom of the crowd’ van toegevoegde waarde zijn op de plannen. Daarnaast neemt het draagvlak toe naarmate mensen betrokken worden bij de plannen.

Beschrijving workshop

In deze workshop leer je het platform kennen, enquêtes op maat te maken en de resultaten te analyseren. Eerst zal aan de hand van een interactieve presentatie stilgestaan worden bij alle noodzakelijke features van het platform, oftewel de basis van Maptionnaire. Vervolgens worden enkele tips & tricks gedeeld waarmee je meteen goed aan de slag kan. Het tweede gedeelte van de workshop bestaat namelijk uit zelf aan de slag gaan met Maptionnaire.

Inhoud workshop

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Starten nieuwe enquête
• Inrichten enquête
• Verschillende vragen invoeren
• Resultaatverwerking
• Hands on met Maptionnaire

GeoWijzer, grip op ruimtelijke dataprocessen

GeoWijzer is een benchmark en leeromgeving met als doel een duurzame verbetering in de kwaliteit van geodata te realiseren. Dat wordt bereikt door de organisati…

Meer informatie

IMBOR, de reis van het object

Inzicht bieden in het belang van objectinformatie voor uw organisatie en hoe het gebruik van deze informatie geoptimaliseerd kan worden. Van een efficiënte inf…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De training Agile Scrum Foundation geeft op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je…

Meer informatie