De training kenmerkt zich vooral door de praktijkopdracht met Lego® Mindstorms® dat een rode draad vormt tijdens de training. Een gezonde afwisseling van theorie en praktijk opdrachten maken deze training levendig en anders dan een gemiddelde training. De training bereidt je voor op het examen Professional Scrum Master I, zoals op scrum.org wordt aangeboden.

Beschrijving training

Scrum is wereldwijd het meest gebruikte framework bij Agile software-ontwikkeling. In tegenstelling tot de eenvoud van het Scrum-framework zelf, is een goede toepassing in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Een van de succesfactoren van Scrum is een goed functionerende Scrum Master. In deze Professional Scrum Master training doorlopen we alle aspecten van Scrum: de rollen, gebeurtenissen (events) en artefacten. Maar we gaan ook in op zaken als requirements, teamvorming, motivatie en het opschalen van Scrum.

Tijdens de training wordt in teamverband een case volbracht, waarbij alle aspecten van het scrum framework de revue zullen passeren, en waar samenwerking een centraal thema vormt. Hierbij zullen de aspecten waar een scrum master op moet letten en wat er verwacht wordt van een scrum master extra aandacht verdienen. Specifiek wordt de aandacht gelegd op de rol van de scrum master, zijn houding en kennis van scrum bepaalt voor een groot deel het succesvol zijn van een team.

Scrum is niet alleen een raamwerk, maar ook een mindset, ‘a way of working’.

Onderwerpen training

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:
• Wat is Scrum?
• Scrum framework
• Scrum Events
• Scrum Roles
• Scrum Artifacts
• Project- en Sprint Performance Measurement
• Scrum variations

Agile Scrum Foundation

De training Agile Scrum Foundation geeft op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je…

Meer informatie

Agile Scrum Master

De training Agile Scrum Master geeft op Advanced niveau, inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je voor …

Meer informatie

Scrum Product Owner

Deze training bereidt voor op het examen Professional Scrum Product Owner I, zoals dat op scrum.org wordt aangeboden. Beschrijving training Scrum is een raamwer…

Meer informatie