Een interactieve en confronterende training waarin elementen van de menselijke kant van het werken in teamverband samenkomt. Jij staat centraal. Door interactie, spiegels voorhouden en samenwerking is dit met uitstek de training voor scrum teams om elkaar in een team te begrijpen en om succesvol te zijn.

Scrum is een methode die momenteel de markt verovert voor het ontwikkelen van software. Een zeer interactieve, iteratieve en incrementele methode om snel kleine stukjes software te ontwikkelen. Deze methode kenmerkt zich door het scrum framework, rollen, events en artifacts. Een duidelijke, goed te begrijpen methode met regels die goed te begrjipen zijn. Simple to learn, difficult to master. Dit hoor je vaak. Waar zit die moeilijkheid dan? Onze mening is dat dit ligt aan de menskant, een onderbelicht onderdeel van de geëigende training.

beschrijving training

In deze eendaagse training wordt aandacht geven aan ieders gedrags-voorkeuren. Deze worden op een laagdrempelige manier in beeld gebracht en besproken door middel van games. Op deze manier krijgt iedere deelnemer meer inzicht in zichzelf. Door het delen van de voorkeuren ontstaat er meer inzicht in elkaars sterke punten en leren (project-)medewerkers elkaar beter te vinden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende communicatiestijlen en beïnvloedingsvaardigheden.

voorbereiding

Ter voorbereiding op de training vult iedere deelnemer de Persoonlijke
Identiteit Test (PIT) in. Met dit mini assessment krijgt de deelnemer
inzicht in zijn eigen gedragsvoorkeuren op het gebied van leiderschap,
conflicthantering, samenwerken, flexibiliteit, emotionele stabiliteit,
prestatiegerichtheid en zorgvuldigheid.

resultaten training

Aan het einde van de training heeft iedere deelnemer inzicht:

• in de eigen en elkaars gedragsvoorkeuren en sterke punten
• in voorkeurscommunicatiestijlen en beïnvloedingsvaardigheden
• één of meerdere persoonlijke acties waar hij direct mee aan de slag gaat Iedere mederwerker zoekt een buddy die hem helpt zijn actie(s) ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Agile Scrum Foundation

De training Agile Scrum Foundation geeft op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je…

Meer informatie

Agile Scrum Master

De training Agile Scrum Master geeft op Advanced niveau, inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je voor …

Meer informatie

Scrum Master m.b.v. lego mindstorms

De training kenmerkt zich vooral door de praktijkopdracht met Lego® Mindstorms® dat een rode draad vormt tijdens de training. Een gezonde afwisseling van theo…

Meer informatie