Overtuigende digitale presentatie slides ontwerpen die jouw boodschap versterken. Vaak beklijft een boodschap beter als deze ondersteund wordt met een digitale presentatie. Heldere grafi eken kunnen de boodschap verduidelijken en krachtige visuals kunnen het beoogde gevoel versterken. In de training Slide Design komen juist deze onderwerpen aan bod.

Beschrijving workshop

Vaak beklijft een boodschap beter als deze ondersteund wordt met een digitale presentatie. Heldere grafi eken kunnen de boodschap verduidelijken en krachtige visuals kunnen het beoogde gevoel versterken. In de training Slide Design komen juist deze onderwerpen aan bod.

Stap voor stap leren de deelnemers het verschil tussen het overdragen van data en het overtuigend communiceren van conclusies. Men krijgt inzicht in de belangrijkste visuele aspecten van een digitale slide waarmee publiek doeltreffender overtuigd kan worden. Theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten waarbij de deelnemers leren hoe ze een boodschap visueel zo sterk mogelijk kunnen overbrengen op een slide.

OPMERKING: Dit is GEEN softwaretraining waarbij knoppen en menu’s van PowerPoint of Keynote worden uitgelegd. Deze training is platform-onafhankelijk en richt zich met name op de visuele aspecten van een effectieve slide.

Inhoud workshop

• Contrast en hiërarchie op een digitale slide
• Omgaan met een huisstijl/template
• Weergeven van conclusies
• Kleurgebruik
• (Geen) gebruik van bullet points
• Vormen
• Afbeeldingen (welke je kiest en waar je ze vindt)
• Metaforen
• Iconen
• Animatie in slides