TMap Suite Test Master is voor mensen die in de dagelijkse praktijk met informatiseringsprojecten bezig zijn: Testmanagers, Testcoördinatoren en Testconsultants/-adviseurs. De module is ook interessant voor Testleiders, Kwaliteitsmanagers, EDP Auditors en (Test)Afdelingsmanagers. De training bereidt voor op het Exin examen TMap Suite Test Engineer en wordt op de laatste dag afgenomen. Zeldstudie is noodzakelijk.

Beschrijving training

De wereld van IT verandert snel. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Time-to-market en kostenreductie worden met de dag belangrijker. Deze ontwikkelingen worden soms gezien als een bedreiging voor de kwaliteit van ontwikkelde softwareproducten. Met een mensgedreven en kwaliteitsgerichte aanpak biedt deze manier van werken een kans om de kwaliteit van software te verbeteren.

De methode heeft een lange geschiedenis: TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen TMap toe. De TMap Suite reikt alle mogelijkheden aan om aan de testuitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Een test master kan in diverse testgebieden patronen herkennen. Hij kan:

• het testveld vanuit verschillende perspectieven overzien en doorgronden;
• de verschillende bouwstenen integreren;
• de samenhangende mogelijkheden en risico’s herkennen;
• problemen oplossen en besluiten nemen.

Test Master is een classificatie: een test coach kan een master zijn in testen, een test manager ook.

Voorkennis

Voorkennis op het niveau van de module TMap® Suite Test Engineer. is een pre. Uitgebreide ervaring met gestructureerd testen is gewenst. Functionele basiskennis van informatica wordt bekend verondersteld.

Onderwerpen training

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:

• Managen van overall testactiviteiten
• Testvarieteiten
• Ondersteunende processen

TMap Suite Test Master

TMap Suite Test Master is voor mensen die in de dagelijkse praktijk met informatiseringsprojecten bezig zijn: Testmanagers, Testcoördinatoren en Testconsultant…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De training Agile Scrum Foundation geeft op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Deze training bereidt je…

Meer informatie

FME Basis

In deze training worden de basisconcepten en terminologie van FME geïntroduceerd. Na een inleiding over het concept en de structuur van FME, komen de belangrij…

Meer informatie