<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • 3 juli 2024
  • Wageningen
  • 13.30 - 17.00

  LinkedData

  LinkedData is een begrip dat voor velen toch nogal snel associeert met techniek en technocratische explicaties.
  En dat terwijl het idee juist niet technisch is en het doel is bij informatievraagstukken het voor gewone gebruikers de logisch te relateren gegevens als vanzelfsprekend 'at your fingertips’ te hebben.

  Er is al veel zowel vanuit academische achtergronden als vanuit praktijk/pragmatische ervaringen aan modellen, standaarden, voorwaarden en richtlijnen onderzocht, bedacht en beschreven.

  Met medewerking van o.a. Linda van den Brink van Geonovum, Erwin Folmers van Kadaster/HAN Hogeschool, Jan Voskuil van Taxonic en Martien Vos van Lidia mag je een leerzame middag verwachten. We nemen we je mee vanuit verschillende aspecten, ervaringen en best practices op gebied van methoden en modellen tot Assetmanagement, beheer openbare ruimte (BOR) en Kadasterdata anno 2024. 
  Aan de titels en inhoud van de presentaties wordt gewerkt en het programma volgt binnenkort in detail.

  Ben jij er ook graag op 3 juli in Wageningen?
  Meldt je dan nu aan en zet de middag in je agenda.

   

  Sprekers

  martien vos
  Martien Vos
  LIDIA
  linda van den brink
  Linda van den Brink
  Geonovum
  Jan Voskuil
  Jan Voskuil
  Taxonic
  Erwin Folmer
  Erwin Folmer
  HAN Hogeschool / Kadaster

  Programma

  12.45  Inloop

  13.30  Welkom - Douwe Blanksma - Ruimteschepper

  13.40  De kunst van realtime actualisatie van geografische en asset management systemen |
  Martien Vos - Linked Data goeroe van het eerste uur - LIDIA
   
  14.20  De inzet vanuit Geonovum voor successen in de geosector |
  Linda van den Brink - Senior Consultant - Geonovum

  15.00  Pauze

  15.30  Jan Voskuil

  15.00  Erwin Folmer

  17.00 Borrel en napraat

  18.00  Einde

  NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties. Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al twee keer deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en). Meld je organisatie hier: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.