<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CORE - BORius programma update

25 maart 2024

Utrecht

CORE - BORius, één team één doel

In deze KennisKring kreeg je een actueel inzicht in de voortgang en resultaten van het CORE initiatief (Centrale Objecten REgistratie) en het BORius programma (Beheer Openbare Ruimte informatie uitwisseling standaarden)..


Het Opdrachtgeversberaad staat nu voor CORE-BORius, daarmee zijn de doelstellingen van beide initiatieven verenigd en is de draag- en daadkracht enorm toegenomen.
Met bijna 100 deelnemers bewees ook deze update sessie de belangstelling voor en het nut en de noodzaak voor een effectief informatiemanagement in het fysieke domein van de (lokale) overheden.

Contacteer de stuurgroep of sprekers
De belangstellenden zijn expliciet door de sprekers uitgenodigd contact met hen op te nemen over de gepresenteerde onderwerpen. Klik op de naam en je kan een e-mail naar hen sturen.
 
Presentaties

Opdrachtgeversberaad, organisatie & aanpak  | Timo Erinkveld - voorzitter Stuurgroep CORE-BORius & hoofd Geo Gemeente Rotterdam
Vanuit een krachtige inleiding over de waarde van data presenteerde motiveerde Timo waarom het programma voor de gemeente Rotterdam van groot belang is. Vanuit zijn voorzittersrol deelde hij de programmatische en organisatorische ontwikkeling van het initiatief.
Wat zijn doelen en ambities, wie zijn al aangehaakt en hoe vind sturing op de ontwikkeling plaats.
Presentatie Timo Erinkveld

De CORE implementatie bij Gemeente Utrecht  | Natalie Pelzer - hoofd strategie & bedrijfsbureau Stadsbedrijven Utrecht  
De vorig jaar aangekondigde aanpak en tender heeft geresulteerd in de implementatie van CORE en selectie van een nieuw platform als AIS (Asset Informatie Systeem). Waar staat Utrecht nu, wat is geleerd van het proces en hoe gaat de aanpak de gemeente helpen in haar beheer en ontwikkelingen.  

Presentatie Nathalie Pelzer


NLCS <-> IMBOR  |  Aydemir Çetin
- senior adviseur DigiGO & Movares

Aydemir luidde bij de CORE KennisKring vorig jaar de volgende levensfase van NLCS in. Waar staan we vandaag in relatie tot IMBOR, IMKL en het GWSW. Hoe ver is men met de NLCS objecten afstemming op de vigerende informatie standaarden?  Ook gaf hij een status update van de strategie van open standaarden bij digiGO. 
Presentatie Aydemir Çetin

Leveranciers in beweging  |  Camille van der Harten - directeur GeoBusiness  
Helaas was Camille door urgente familieomstandigheden afwezig. Douwe Blanksma nam de presentatie in samenspraak met aanwezige werkgroepleden door. GeoBusiness Nederland in nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Wat er in beweging is en waar knelpunten en kansen liggen tref je in de presenatie.
Presentatie Camille van der Harten

CORE-BORius & IMBOR - Rondje langs de velden  |  Jochem Mollema - adviseur & managing consultant CORE-BORius projectteam
Wat is de stand van zaken bij de deelnemende organisaties van het programma? Jochem nam ons mee in een rondje langs de velden met de blik op data en proceskwaliteit. Hij behandelde een aantal opvallende zaken en wapenfeiten met betrekking tot actuele IMBOR ontwikkelingen. 
Presentatie Jochem Mollema

CBOR-dataketen op orde scheelt miljoenen  |  Eric van Capelleveen - adviseur & programma manager CROW /  CORE-BORius
LAST-BUT-NOT-LEAST: Eric heeft in opdracht van CROW de handschoen opgepakt om de businesscase uit te werken waarin duidelijk wordt wat de kwalitatieve en kwantitatieve (lees EURO's) opbrengsten zijn van een goed werkende dataketen en volwassen informatiemanagement. 
Het rekenmodel is LIVE getoond aan de hand van een aantal aanweizge gemeenten. Er volgde discussie over parameters, maar niemand twijfelt aan de enorme positieve impact in tijd en geld die het model bewijst.
Presentatie Eric van Capelleveen

Recente events