<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CORE van initiatief naar uitwerking

15 februari 2023

Movares - Utrecht

Centrale Objecten REgistratie - oplossing voor informatieverrijking en beheer

Deze KennisKring werd georganiseerd in samenwerking met het opdrachtgevendberaad van het CORE initiatief. Het beraad is vanuit enkele tientallen gemeenten geformeerd en wordt door de gemeente Utrecht voorgezeten.

CORE is dus géén informatiemodel of inkooptraject voor nieuwe software maar de aanpak om te komen tot een integrale  informatievoorziening.

Wat is CORE wel? 

Het is een oplossingsrichting voor objectgericht werken waarbij informatieverlies in de keten voorkomen wordt. CORE is in het leven geroepen door gemeenten voor gemeenten. Maar het kan veel breder ingezet worden dan dat. Het biedt oplossingen voor iedereen die veel ruimtelijke objecten in beheer heeft. Denk daarbij aan waterschappen, provincies en andere overheidsinstellingen. 

Scherm­afbeelding 2022-12-26 om 19.47.42

Presentaties 

Inleiding Jeroen Lubbers - Gemeente Utrecht / vz CORE initiatief
Het organiseren van nut & noodzaak, kennis & kunde geclusterd in CORE

Het CORE initiatief | Erik de Vries - Gemeente Nijmegen
Wat doet het CORE-initiatief en waar staat het voor? Aanleiding en doel in vogelvlucht.

Presentatie Erik de Vries

BOR informatiemanagement in beweging | Willem Sosef - Gemeente Utrecht
Wat betekent het CORE-initiatief binnen de gemeente? Wat moet je doen om dit traject binnen de gemeente vlot te trekken? Het is een behoorlijk verandertraject. Willem heeft ons meegenomen naar de praktische aanpak en de lering van de gezamenlijke aanbesteding van Utrecht en Almelo.

Presentatie Willem Sosef

Omvang van het informatieverlies in de objectlevensfases | Thomas Mollema – Unafact
In de transities die een object doormaakt, van de tekentafel tot in het beheersysteem, gaat er in de gestandaardiseerde informatieoverdracht te veel informatie verloren. UNAFACT heeft de omvang van het informatieverlies bepaald op basis van de aansluiting tussen NLCS en IMBOR.

Presentatie Thomas Mollema

Aansluiting NLCS <-> IMBOR |  Aydemir Cetin - digiGO/Movares
Op dit moment kent de NLCS een eigen decompositie en naamgeving van objecten, en hun kenmerken. De naamgeving, kenmerken en bijbehorende definities worden domeinspecifiek vastgelegd in informatiemodellen als o.a. IMBOR, IMKL en het GWSW. Aydemir heeft verteld wat de volgende levensfase vanuit de NLCS gaat worden en wat de eerste stap is om de NLCS objecten nader af te stemmen op de vigerende informatie standaarden.

Presentatie Aydemir Cetin

BORius-datastandaarden: objectgegevens door gehele assetmanagement proces | Harro Verhoeven - CROW
Het BORius programma gaat o.a een complete set aan -datastandaarden opleveren die het mogelijk maakt om objectgegevens te delen door het gehele assetmanagement proces. 
De potentie van BORius vanuit operationeel voorbeeld GWSW-riolering |  Eric Oosterom - RIONED
Vanuit RIONED wordt voor de GWSW sector gewerkt aan innovaties waarmee integrale informatie over de keten beschikbaar en deelbaar wordt. Een eerste succes werd hier gedeeld.

Presentatie Harro Verhoeven en Eric Oosterom

Objectgericht samenwerken; de objectenregistratie centraal | Jochem Mollema - Unafact/CORE
De oplossingsrichting voor gemeenten voor het realiseren van een objectgerichte samenwerking in de keten van ontwerp naar beheer met de introductie van nieuwe gereedschappen, een uniforme uitwisseling van gegevens en het toepassen van landelijke standaarden.

Presentatie Jochem Mollema

BOR-Data in het licht van DisGEO  |  Ruud van Rossem - Min v BZK
Hoe passen BOR-data in de Doorontwikkeling in Samenhang? Waar zouden ze kunnen landen en hoe kan dit worden georganiseerd? Wat zijn de belangrijkste condities voor succes? Deze vragen stonden centraal in deze presentatie.

Presentatie Ruud van Rossum

Recente events