CORE van initiatief naar uitwerking

  15 februari 2023

  Movares - Utrecht

  Centrale Objecten REgistratie - oplossing voor informatieverrijking en beheer

  Deze KennisKring werd georganiseerd in samenwerking met het opdrachtgevendberaad van het CORE initiatief. Het beraad is vanuit enkele tientallen gemeenten geformeerd en wordt door de gemeente Utrecht voorgezeten.

  CORE is dus géén informatiemodel of inkooptraject voor nieuwe software maar de aanpak om te komen tot een integrale  informatievoorziening.

  Wat is CORE wel? 

  Het is een oplossingsrichting voor objectgericht werken waarbij informatieverlies in de keten voorkomen wordt. CORE is in het leven geroepen door gemeenten voor gemeenten. Maar het kan veel breder ingezet worden dan dat. Het biedt oplossingen voor iedereen die veel ruimtelijke objecten in beheer heeft. Denk daarbij aan waterschappen, provincies en andere overheidsinstellingen. 

  Scherm­afbeelding 2022-12-26 om 19.47.42

  Presentaties 

  Inleiding Jeroen Lubbers - Gemeente Utrecht / vz CORE initiatief
  Het organiseren van nut & noodzaak, kennis & kunde geclusterd in CORE

  Het CORE initiatief | Erik de Vries - Gemeente Nijmegen
  Wat doet het CORE-initiatief en waar staat het voor? Aanleiding en doel in vogelvlucht.

  Presentatie Erik de Vries

  BOR informatiemanagement in beweging | Willem Sosef - Gemeente Utrecht
  Wat betekent het CORE-initiatief binnen de gemeente? Wat moet je doen om dit traject binnen de gemeente vlot te trekken? Het is een behoorlijk verandertraject. Willem heeft ons meegenomen naar de praktische aanpak en de lering van de gezamenlijke aanbesteding van Utrecht en Almelo.

  Presentatie Willem Sosef

  Omvang van het informatieverlies in de objectlevensfases | Thomas Mollema – Unafact
  In de transities die een object doormaakt, van de tekentafel tot in het beheersysteem, gaat er in de gestandaardiseerde informatieoverdracht te veel informatie verloren. UNAFACT heeft de omvang van het informatieverlies bepaald op basis van de aansluiting tussen NLCS en IMBOR.

  Presentatie Thomas Mollema

  Aansluiting NLCS <-> IMBOR |  Aydemir Cetin - digiGO/Movares
  Op dit moment kent de NLCS een eigen decompositie en naamgeving van objecten, en hun kenmerken. De naamgeving, kenmerken en bijbehorende definities worden domeinspecifiek vastgelegd in informatiemodellen als o.a. IMBOR, IMKL en het GWSW. Aydemir heeft verteld wat de volgende levensfase vanuit de NLCS gaat worden en wat de eerste stap is om de NLCS objecten nader af te stemmen op de vigerende informatie standaarden.

  Presentatie Aydemir Cetin

  BORius-datastandaarden: objectgegevens door gehele assetmanagement proces | Harro Verhoeven - CROW
  Het BORius programma gaat o.a een complete set aan -datastandaarden opleveren die het mogelijk maakt om objectgegevens te delen door het gehele assetmanagement proces. 
  De potentie van BORius vanuit operationeel voorbeeld GWSW-riolering |  Eric Oosterom - RIONED
  Vanuit RIONED wordt voor de GWSW sector gewerkt aan innovaties waarmee integrale informatie over de keten beschikbaar en deelbaar wordt. Een eerste succes werd hier gedeeld.

  Presentatie Harro Verhoeven en Eric Oosterom

  Objectgericht samenwerken; de objectenregistratie centraal | Jochem Mollema - Unafact/CORE
  De oplossingsrichting voor gemeenten voor het realiseren van een objectgerichte samenwerking in de keten van ontwerp naar beheer met de introductie van nieuwe gereedschappen, een uniforme uitwisseling van gegevens en het toepassen van landelijke standaarden.

  Presentatie Jochem Mollema

  BOR-Data in het licht van DisGEO  |  Ruud van Rossem - Min v BZK
  Hoe passen BOR-data in de Doorontwikkeling in Samenhang? Waar zouden ze kunnen landen en hoe kan dit worden georganiseerd? Wat zijn de belangrijkste condities voor succes? Deze vragen stonden centraal in deze presentatie.

  Presentatie Ruud van Rossum

  Recente events