<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Datastrategie en standaarden, van plannen naar executie

4 juli 2023

Nieuwegein

Deze KennisKring waren we te gast bij Ordina en belichtten we het belang van een effectieve datastrategie en de essentiële stappen die nodig zijn om van plannen naar executie te gaan.

In het moderne tijdperk van gegevens-gedreven besluitvorming is het ontwikkelen en implementeren van een solide datastrategie van cruciaal belang voor organisaties.
Het vormgeven van deze strategie omvat niet alleen het definiëren van doelen en richtlijnen, maar ook het vaststellen van passende standaarden voor datamanagement.

Presentaties

Welkom | Joleen Breij - Business Director Data - Ordina
Datagedreven werken is 'main topic' maar waar beginnen we? Welke uitdagingen zien wij bij onze klanten? Joleen signaleerde trends en behoeften en deelde met welke strategie en visie Ordina haar opdrachtgevers helpt naar executie.

Presentatie Joleen Breij

Datagedreven Assetmanagement leren doen | Tjeerd de Jong  - Programmamanager - RWS
Eén van de gebieden waarop Rijkswaterstaat met prioriteit werkt aan de uitvoering van de datastrategie is het assetmanagement. In een programmatische aanpak vertaalden we de strategie naar concrete activiteiten in het assetmanagement. En dan beek: het invoeren van de datastrategie is geen peulenschil. Tjeerd nam de deelnemers mee in de aanpak die Rijkswaterstaat volgt en de opgedane ervaringen. 

Presentatie Tjeerd de Jong


Lessons learned | Eric Versluis 
- Solution Lead Data - Ordina

Data is een asset. Data heeft op meerdere manieren waarde in de organisatie. Hoe gaan we daar goed mee om. Eric nam ons vanuit de DAMA DMBoK en zijn lessons learned mee om een effectieve datastrategie van de grond te krijgen

Presentatie Eric Versluis

Standaardisatie als sleutel tot succes  |  Friso Penninga  - Directielid - Geonovum
Datagedreven werken betekent eigenlijk altijd ook samenwerken met data. Spreekt iedereen dezelfde taal? En heeft iedereen die dat mag, ook toegang tot de juist data? Afspraken en standaarden maken dat mogelijk. Daarnaast bieden standaardisatie-ontwikkelingen ook kansen voor het realiseren van mooie samenwerkingen op data-gebied. Friso schetste vanuit Geonovum een beeld van het nut én de noodzaak van standaarden

Presentatie Friso Penninga


Stroomlijnen van water en data  |  Arnout Arntz - CIO/CDO - Waterschap Limburg
Op weg naar een informatieknooppunt voor Waterschap Limburg.


Waterschap Limburg maakt net als veel organisaties een ontwikkeling door naar steeds meer data gedreven werken. Dit vraag om een omgeving voor verwerken van data, waar de organisatie op kan “drijven” (vertrouwen) en mee kan “drijven" (kan werken en sturen). 
Een beeld waar WL staat in haar ontwikkeling.

Presentatie Arnout Arntz

Plenair: Datagestuurd werken: hype of noodzaak?

Recente events