<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Geo en BIM, van digitale tweedeling naar digitale tweeling

11 April 2023

Bouwhuis - Zoetermeer

Digitaal samenwerken in de Gebouwde Omgeving met gebruik van GeoInformatie en BIM

In de cyclus van initiatief, ontwerp, bouw, beheer en herbestemming biedt de combinatie van geo- en bouwwerkinformatie meerwaarde. Waren GEO en BIM voorheen vaak gescheiden werelden, vormen zij vandaag een digitale tweeling.

digiGO werkt aan digitale samenwerking in de keten door gebruik van open standaarden, het aanjagen van toepassingen en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en was gastheer van deze bijeenkomst over GEO en BIM.
De bijdragen in deze kennissessie gaven je naast doelen en programmatische informatie ook vanuit praktische cases concrete voorbeelden waar integratie, samenwerking en ketendenken maatschappelijke waarde oplevert.

Met vertegenwoordigers uit ontwikkeling, onderzoek, bouw&advies en de digiGO programma's deelden we praktijkervaringen waarbij ook duidelijk werd waar GeoInformatie onmisbare waarde toevoegt bij de digitalisering van bouwprocessen.

Digitale transformatie levert winst in tijd en energie op en draagt bij aan het efficiënt gebruik van grondstoffen. En het behoeft geen toelichting dat dit voorwaarden zijn in het realiseren van de enorme maatschappelijke woon en klimaat opgaven die we hebben.


Presentaties

Inleiding  |  Pieter van Teeffelen - Directeur digiGO

digiGO programma's & communities  |  Martijn Carlier - Manager aanjagen digitalisering digiGO
Presentatie Pieter van Teeffelen en Martijn Carlier

Geo BIM belang vanuit de projectontwikkelaar | Tommy Boom  - BIM manager Certitudo
Presentatie Tommy Boom
De ruimtelijke structuur als centrale bron van data c.q. informatie tijdens ieder project en gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken kan de gehele keten slimmer en sneller Digitaal Samenwerken in de Gebouwde Omgeving en is BIM,  Bouwwerk Informatie Modelling & Management, KEY

Hoe brengt een GEO-BIM je van probleem naar integrale oplossing?   |  Otto Schepers
- Manager Digital Engineering Experiences Witteveen+Bos
Presentatie Otto Schepers
Een Geo oplossing alleen is vaak nog een expert speeltje. Een BIM model een éénmalige gimmick. En menig gebruikersapp een fata morgana. Met een Geo BIM heb je de kans bouwwerk, gebied én gebruiker te verbinden. Digitaliseer daarvoor het hele systeem. En lever zo meerwaarde, bespaar geld en tijd. In deze presentatie een korte vogelvlucht langs de noodzaak, kansen en de drempels. 

Integratie Geo en BIM in de praktijk: wat is daar (nog) voor nodig?  |  Jantien Stoter  - Professor 3D Geoinformatie TU Delft
Presentatie Jantien Stoter
In de BIM-wereld wordt geografische data over de omgeving van het bouwwerk steeds belangrijker. Aan de andere kant groeit in het Geo-domein de behoefte aan gedetailleerde informatie over gebouwen. Zoals voor analyses die de energietransitie of klimaatadaptatie ondersteunen of bij het proces van vergunningverlening. Wat zijn de potenties en de stand-van-zaken van deze Geo-BIM integratie; en wat staat er nog in de weg om deze integratie in de praktijk (verder) te realiseren?

Een A-typische kijk op standaardisatie  |  Henk Hutink  - Manager standaarden - digiGO
Presentatie Henk Hutink

Recente events