<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GeoStrategie in de Digitale Transformatie

8 september 2022

Waterliniemuseum Fort bij Vechten - Bunnik

GeoStrategieDag
Tijdens deze door Ruimteschepper, GeoExperts, NieuwlandGeo en GeoBIMexperts georganiseerde dag werd duidelijk dat er hard wordt gewerkt aan noodzakelijke digitale sturing van processen en informatie die samenhangen met onder andere de invoering van de Omgevingswet, de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving en Doorontwikkeling in Samenhang van het stelsel van basisregistraties.

In de prikkelende presentaties zijn ideeën, kaders, begrippen en voorbeelden meegegeven waarmee je in de verdere ontwikkeling van de organisatie (kennis, competenties en processen) en het (geo)informatiemanagement verder kan. Je kan zie ze allemaal nog eens terugkijken.

Presentaties

Digitale transformatie strategie op de kaart
| Robert Borkes - Publiekewaardecreatie.nl. 
Robert heeft de dag geopend met een visie. Waarom en vooral hoe je vanuit een routekaart inzichtelijk kan krijgen welke 'stations' je zou moeten aandoen voor een adequate digitale transformatie.

 

Presentatie Robert Borkes

DSO raakt veel, zo niet alles | Adrie van Bohemen - Quarant.  Adrie heeft ons meegenomen in zijn visie op de implementatie. Vanuit drie jaar trekker en adviseurschap van het landelijk implementatieprogramma van de Omgevingswet deelde hij  praktijk inzichten. Wat raakt het niet?

Presentatie Adrie van Bohemen

DiGitalisering Gebouwde Omgeving [DiGiGO] | Pieter van Teeffelen - BIM loket.  Ook de 'bouwkolom' digitaliseert en werkt toe naar het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Wat is het en waarom? Hoe de route er uit gaat zien? Pieter tilde de sluier een stukje op.

Presentatie Pieter van Teeffelen

Help! Alles vraagt Geo Informatiemanagement | Coen Wessels - Nexpri.  Nut en vooral noodzaak van een visie. Wat komt er bij kijken en hoe pak je zoiets aan? Een les, handvat, touwladder of spiegel voor ons allen.

Presentatie Coen Wessels

Van ontwerp naar beheer – hoe sluiten we de keten? | John Joosten - GeoBIMexperts. Geodata is cruciaal in de processen van het bouwen en beheren van de openbare ruimte. De data wordt met BIM en 3D er bij steeds complexer. Processen moeten gestroomlijnd, hoe pak je het aan? Wat zijn passende standaarden?

Presentatie John Joosten

Gebiedsportaal is je kick-start | Peter Caesar - Gebiedsmanagers.  Ook voor civiele projecten in de GWW-sector is het verstandig je data op orde te hebben. Peter heeft ons laten zien hoe dat in de praktijk uit kan pakken.

Presentatie Peter Caesar De Digitale Stad of MetaVerse? | Bart de Lathouwer - Gemeente Rotterdam.  Rotterdam heeft een ambitieuze, integrale visie op de Digitale Stad. Dat vraagt het nodige van samenwerken tot  informatie- en data-architectuur; van spatial kennis in de ruimste zin van het woord tot oprechte interesse in participatie. Bart heeft ons laten zien waarom Rotterdam niet op Facebook wacht.

Presentatie Bart de Lathouwer

Van data-exploratie naar visual storytelling | Frédéric Ruys - Vizualism.  We hebben ons laten verrassen en inspireren. Met een frons en een glimlach luisterden we naar Frédéric's bespiegeling en leer van de soms ontluisterende en tegelijk verbazingwekkende visualisatie voorbeelden die voorbij kwamen.

Video data-exploratie naar visual storytelling


De GeoStrategiedag werd georganiseerd in samenwerking door:

Ruimteschepper - GeoBIMexperts- GeoExperts - NieuwlandGeo

 

Recente events