IMBOR versus Doorontwikkeling in Samenhang

  06 april 2021

  Online

  Standaarden spelen bij het areaal beheer / assetmanagement een belangrijke rol. Ondertussen is vanuit Min van BZK het stelsel van basisregistraties in doorontwikkeling en doet het begrip samenhangende objectenregistratie (SOR) intrede. Areaal/assets zijn veelal – delen van - objecten. Hoe gaat de registratie van deze objecten in de fysieke leefomgeving (BOR) fundamenteel landen in die SOR? En wellicht belangrijker nog, welke ontwikkeling voorzien we van IMBOR?

  Programma

  Programma

  Presentaties

  Poldermodellen – de wondere wereld van objectregistraties (Jochem Mollema)

  Nieuwe mogelijkheden dankzij uniforme rioleringsdata (Eric Oosterom)

  Samenhangende standaarden voor assetmanagement (Harro Verhoeven)

  Common Ground – software uitdagingen in veranderende asset management (Frank Jan Uittenbogaart)

  En dan…, het gebruik in ’t veld (Ton Butter)

  Streams

  Poldermodellen – de wondere wereld van objectregistraties (Jochem Mollema)

  Nieuwe mogelijkheden dankzij uniforme rioleringsdata (Eric Oosterom)

  Samenhangende standaarden voor assetmanagement (Harro Verhoeven)

  Common Ground – software uitdagingen in veranderende asset management (Frank Jan Uittenbogaart)

  En dan…, het gebruik in ’t veld (Ton Butter)

  Plenaire discussie – nut en noodzaak IMBOR in DiS-GEO

  Recente events