<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IMBOR versus Doorontwikkeling in Samenhang

06 april 2021

Online

Standaarden spelen bij het areaal beheer / assetmanagement een belangrijke rol. Ondertussen is vanuit Min van BZK het stelsel van basisregistraties in doorontwikkeling en doet het begrip samenhangende objectenregistratie (SOR) intrede. Areaal/assets zijn veelal – delen van - objecten. Hoe gaat de registratie van deze objecten in de fysieke leefomgeving (BOR) fundamenteel landen in die SOR? En wellicht belangrijker nog, welke ontwikkeling voorzien we van IMBOR?

Programma

Programma

Presentaties

Poldermodellen – de wondere wereld van objectregistraties (Jochem Mollema)

Nieuwe mogelijkheden dankzij uniforme rioleringsdata (Eric Oosterom)

Samenhangende standaarden voor assetmanagement (Harro Verhoeven)

Common Ground – software uitdagingen in veranderende asset management (Frank Jan Uittenbogaart)

En dan…, het gebruik in ’t veld (Ton Butter)

Streams

Poldermodellen – de wondere wereld van objectregistraties (Jochem Mollema)

Nieuwe mogelijkheden dankzij uniforme rioleringsdata (Eric Oosterom)

Samenhangende standaarden voor assetmanagement (Harro Verhoeven)

Common Ground – software uitdagingen in veranderende asset management (Frank Jan Uittenbogaart)

En dan…, het gebruik in ’t veld (Ton Butter)

Plenaire discussie – nut en noodzaak IMBOR in DiS-GEO

Recente events