<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GIS-inzet bij afhandeling gevolgen aardgaswinning Groningen

26 februari 2024

Utrecht

In deze Kenniskring gaven we samen met het IMG, met een bijdrage vanuit de NCG, inzicht in de complexiteit van het werkveld van de organisaties. Daarbij hebben we ingezoomd op de inzet van GIS en GEOdata in het ondersteunen van de processen.

De gevolgen van de gaswinning in het noorden blijven een actueel thema. Het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) en NCG (Nationaal coördinator Groningen) werken al geruime tijd aan respectievelijk het compenseren/herstellen van de schade en het versterken van woningen.
Een grote groep betrokken en gedreven experts zetten zich om getroffen burgers te compenseren en de processen daartoe te optimaliseren. De parlementaire enquête heeft hier een verdere impuls aan gegeven. Voor IMG geldt  momenteel als credo: De schadeafhandeling moet milder, menselijker en makkelijker. 

Presentaties

Introductie IMG en SEH proces | Bas Schultze - Afdeling manager Schade Expertise en Herstel  IMG
Bas heeft een introductie gegeven van het IMG en haar werkveld. Het IMG staat door de taak om de schadeafhandeling Menselijker, Makkelijker en Milder uit te voeren. Door historie de in schadeafwikkeling (NAM, Centrum Veilig Wonen; IMG); het maatschappelijk draagvlak en de technische complexiteit is dit een hele opgave. Informatie over schadehistorie, omgevings- en gebouwcontext zijn hierbij van essentieel belang.

Presentatie Bas Schultze

Technische uitdagingen beoordelen en herstellen schades | Herke Stuit  - Adviseur Civiel / Bouwtechnisch IMG - ABT
Herke is ingegaan op een aantal uitdagingen die in de afhandeling van de schades op IMG afkomen. Daarin spelen naast de technische aspecten ook de maatschappelijke en politieke context een belangrijke rol.  

Presentatie Herke Stuit


Inzet GIS binnen IMG | Jan Roodzand 
- Product Manager GIS  IMG - Net4s

Jan is binnen IMG aan de slag gegaan om de organisatie te ondersteunen met een GIS omgeving voor de verschillende processen en onderzoeken. Naast algemeen (open) data is relevante informatie over de ondergrond, de (effecten van de) bevingen daarin belangrijk. Ook de integratie van GIS met de verschillende systemen binnen de context van het Min EZK zijn tijdens zijn presentatie aan bod gekomen. 

Presentatie Jan Roodzand

Demonstratie IMG GIS  |  Ronnie Lassche   - GIS Functioneel beheerder IMG
Ronnie heeft de binnen IMG gebruikte GIS omgeving getoond en kon vanuit zijn rol van geo-data manager meer vertellen over de achtergrond van de verschillende data sets. 

Introductie NCG en GIS gebruik  |  Edwin Alderhof - Product Manager GIS - NCG

Edwin is al lang betrokken bij de projecten voor de versterkingen binnen Groningen en is binnen de NCG verantwoordelijk voor het vormgeven en inzetten van GIS. Het ondersteunen van de versterkingstrajecten vraagt weer andere toepassingen van het GIS.  

Presentatie Edwin Alderhof

Recente events