<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ben jij al LINK met Data?

3 juli 2024

Wageningen

Linked Data en dan met Geodata 

Linked Data is een verzameling standaarden, technologieën en methodes voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens in samenhang met hun betekenis. Gegevens zijn daarmee betekenisvol te combineren buiten de context van de applicatiedatabase, zelfs over organisatiegrenzen heen. Zonder “data wrangling” en exponentieel oplopende kosten. Dit levert een toekomstvast datalandschap op waarin de organisatie blijvend voldoet aan de groeiende vraag naar hergebruik van data.

Je zou zeggen dat met de vele Datagedreven werken programma's Linked Data al een hele vlucht genomen heeft. En toch horen we er vanuit het geowerkveld perspectief niet veel over. Is het dan al zo gewoon dat we er niet over spreken? Of is er toch nog een onbekend maakt onbemind factor van toepassing?  

Linda van den Brink van Geonovum, Erwin Folmers van Kadaster/HAN Hogeschool, Jan Voskuil van Taxonic en Martien Vos van Lidia hebben tijdens deze KennisKring Linked Data belicht vanuit verschillende aspecten, ervaringen en best practices. Van methoden en modellen tot Assetmanagement, beheer openbare ruimte (BOR) en Kadasterdata anno 2024.

fotos samen

Presentaties

Data Governance in the age of AI | Jan Voskuil - Enterprise & Semantic architect - Taxonic 
Linked Data maakt het mogelijk om nieuwe gegevens eenvoudig toe te voegen aan bestaande gegevenssets. Maar wat is het eigenlijk? Waar moet je rekenschap van nemen? Zijn er voorwaarden aan het succesvol gebruik van Linked Data? 
Jan leidde ons in in de wereld van Linked Data en liet zien hoe je er een toekomstvast data-landschap mee kan creëren.

Presentatie Jan Voskuil

De weg van Linked Data bij het Kadaster | Erwin Folmer  - Lector Applied Data Science & AI - Data Science team Kadaster
Lexi en Erwin namen ons mee in de ontwikkeling die Kadaster heeft doorgemaakt in het toepassen van Linked Data, inclusief de redenen waarom Linked Data voor een overheidsorganisatie zo interessant is, en wat op dit moment onze visie is op Linked Data.
Het Kadaster heeft het mogelijk grootste geo gerelateerde linked data project uitgevoerd. Hoe dat in elkaar steekt kwam uiteraard ook aan bod.

Presentatie Erwin Folmer

De inzet vanuit Geonovum voor successen in de geosector | Linda van den Brink - Senior Consultant - Geonovum
Gestart in 2014 is na een verkenning het Platform Linked Data Nederland opgezet en is sindsdien een heleboel kennis uitgewisseld, ervaring opgedaan in experimenten en demonstrators gebouwd om de toegevoegde waarde van Linked Data te laten zien. Die waarde zit in het op gestandaardiseerde wijze beschrijven van de data waardoor deze begrijpelijk en combineerbaar is. Andersom geeft Linked Data een manier om administratieve gegevens eenvoudig met geodata te kunnen combineren. Geonovum heeft vocabulaires en informatiemodellen op basis van Linked Data beschikbaar gesteld en de kennis opgebouwd om deze te gebruiken. Linda nam ons mee in deze reis en gaf een overzicht van resultaten en inzichten.

Presentatie Linda van den Brink

Van OSLO in Vlaanderen tot realtime actualisatie van geo en BOR systemen | Martien Vos - Linked Data goeroe van het eerste uur - LIDIA
In Vlaanderen is DOR de tegenhanger van wat bij ons de BRO heet. Hoe heeft OSLO (Open Standards for Linked Organisations) daar een gigantische sprong in mogelijk gemaakt? 
Martien kan makkelijk een dag praten over allerlei voorbeelden, valkuilen en fantastische business cases. Deze middag lichtte hij een Beheer Openbare Ruimte voorbeeld toe op gebied van Riolering.
 

Presentatie Martien Vos

Recente events