<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Microsofts mapping visie & Location Awareness oplossingen

7 juni 2023

Amsterdam - Schiphol

Een KennisKring in samenwerking met het Global Microsoft Azure Maps team

Microsoft bedient samen met partners in de hele wereld haar gebruikers met Location Awareness Solutions.

Velen kennen Bing maps als 'particulier' kaartplatform; en zo staat de term Azure al snel gelijk aan cloud-computing. In mei 2023 heeft Microsoft nieuws gepresenteerd over integraties van onder andere Bing en Azure Maps, de impact van de exclusieve samenwerking met TomTom en meer.

In het reguliere Geo-werkveld in Nederland zijn de Location Awareness Solutions van Microsoft niet zo bekend. In deze KennisKring zijn we ingegaan op de ambities van deze tech-gigant op gebied van GIS/Mapping/Location-Intelligence. Zowel kennis vanuit de productgroepen als vanuit markt en oplossingen kwamen ruimschoots aan bod.

  -  Wat is de visie van Microsoft op Mapping? 
  -  Waar staat deze software en data reus anno nu met het Azure Mapping platform?
  -  Hoe ontsluit je de kracht van geodata in power-apps met BI of good-old Excel?
  -  Klant aan het woord, hoe en waarmee zetten zij Microsoft GIS in?

Presentaties

Unleashing the Power of Azure Maps & Bing Maps for Enterprise | Clemens Schotte - Azure Maps Senior Program Manager digitalisering digiGO
Clemens nam ons mee in vrijwel grenzeloze potentieel van Microsoft's enterprise mapping-platforms, Azure Maps en Bing Maps for Enterprise.
Hoe stellen deze robuuste ruimtelijkedata services organisaties in staat om moeiteloos locatiegebaseerde gegevens te integreren in hun web- en mobiele oplossingen, waardoor de manier waarop ze over de wereld navigeren radicaal verandert?

Presentatie Clemens Schotte

Exploring the boundless potential of Microsoft's enterprise mapping platforms, Azure Maps and Bing Maps for Enterprise. How do these robust geospatial services empower organizations to effortlessly integrate location-based data into their web and mobile solutions, revolutionizing the way they navigate the world?

Gapping Made Easy: Low Code Solutions with Excel, Power BI, and Power Apps | Annemarie Thijs  - Data & AI Consultant
Geen ontwikkelaar? Geen probleem! Duik samen met Annemarie Thijs in de wereld van de low-code-oplossingen van Microsoft terwijl ze de transformatieve mogelijkheden van mapping-apps en dashboards onthult. Leer hoe u Excel, Power BI en Power Apps kunt gebruiken om geografische gegevens visueel weer te geven, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen en verborgen inzichten kunt ontsluiten.

Presentatie Annemarie Thijs

Not a developer? No problem! Dive into the realm of Microsoft's low code solutions with Annemarie Thijs, as she unveils the transformative capabilities of mapping apps and dashboards. Learn how to leverage Excel, Power BI, and Power Apps to visually represent geographic data, enabling you to make informed decisions and unlock hidden insights.

Mastering Logistics and Onsite Service with Dynamics Field-Service | Steven Vlaanderen Oldenzeel 
- Cloud Solution Architect

Hoe je operations kan optimaliseren en de klanttevredenheid kunt verbeteren door middel van efficiënt en effectief servicebeheer. Steven werpt licht op de fijne kneepjes van het beheer van logistiek en onsite service naar klantlocaties waarbij geoinformatie key is.
Krijg waardevolle inzichten met een geospatiale kijk in de wereld van routering, verkeer, planning en planning, en ontdek hoe Dynamics buitendienst deze uitdagingen frontaal aanpakt.

How to optimize your operations and enhance customer satisfaction through efficient and effective service management. Steven sheds light on the intricacies of managing logistics and onsite service to customer locations. Gain invaluable insights with a geospatial view into the world of routing, traffic, scheduling, and planning, as well as discover how Dynamics field-service tackles these challenges head-on.  

Presentatie Steven Vlaanderen Oldenzeel 

PTV's Journey with Bing Maps for Enterprise  |  Andreas Lehr  - Manager Geomanagement & Data at PTV Group
Ontdek hoe PTV de kracht van de kaartoplossingen van Microsoft heeft benut om innovatie te stimuleren, processen te stroomlijnen en hun gebruikerservaringen te verbeteren.
In deze boeiende sessie deelt Andreas PTV's ervaringen uit de eerste hand. Zij zijn zowel gebruiker/klant als partner en ondersteunen op hun beurt dus ook weer externe gebruikers.
Hij geeft inzicht in praktijktoepassingen en succesverhalen met onder andere Bing Maps Enterprise.

Presentatie Andreas Lehr

Discover how PTV has harnessed the power of Microsoft's mapping solution to drive innovation, streamline processes, and elevate their customer experiences..
In this captivating session, Andreas Lehr from PTV takes the stage to share PTV's firsthand experience as both a partner and customer of Bing Maps for Enterprise.
Gain valuable insights into the real-world applications and success stories that have shaped PTV's partnership with Bing Maps.


Recente events