<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Samenwerking MKB en Kennisinstituten voor duurzaam Nederland

26 januari 2023

TNO - Utrecht

Versnellen van innovatie boven en onder de grond

nieuw deltares

Met deze doelstelling vormen Deltares en TNO als Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Zij helpen bedrijven succesvol te innoveren en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Impact voor het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij

Tijdens deze KennisKring bijeenkomst stond de samenwerking tussen MKB en de grote kennisinstituten centraal. De noodzaak voor een goed partnerschap is groter dan ooit om de ontwikkelingen op het gebied van, onder andere, duurzaamheid, energietransitie en grondstoffen tekort te versnellen. Een belangrijk doel van het symposium was om elkaar beter te leren kennen, het verschil in cultuur tussen ondernemers en onderzoekers te overbruggen en gezamenlijk de uiteindelijk belanghebbende (overheden, burgers, instellingen, etc) beter te bedienen.. 

Knipsel


Binnenkort vind je op deze pagina de presentaties.

Presentaties 

Taken en verbinding | Vraaggesprek met  Tirza van Daalen (Directeur Geologische Dienst - TNO),  Bob Hoogendoorn  (Manager Applied Morphodynamics – Deltares) & Camille van der Harten (Directeur GeoBusiness NL)

- Wat is de taak van een TO2 instituut?
- Hoe gaat dat in zijn werk, en hoe met het MKB
- Hoe kan de maatschappij /eindgebruiker/opgaaf-eigenaar daar toegang toe krijgen?

La Vuelta Hollanda |  Ron Looij (Senior Projectleider Gemeente Utrecht)
Ron nam ons mee in de complexiteit van grootschalige gebeurtenissen in de openbare ruimte zoals La Vuelta Hollanda. Belangrijk hierbij is de inzet van data en innovatie, en de samenwerking van stakeholders om hier grip en voorsprong op te houden voor nu en in de toekomst.

Presentatie Ron Looij

MuSa project Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI) |  Marcio Boechat (Oceanographer) 
Het TKI-MUSA voert experimenteel en veldonderzoek uit voor praktische formuleringen van gedrag van zand-slib-mengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden. Marcio belichtte de uitdagingen en technologische aspecten.
TKI-Deltatechnologie bestaat uit publiek-private kennis- en innovatie-programma's. Deze programma's hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater.

Presentatie Marcio Boechat

De ontwikkeling van Hoge Temperatuur Opslag (HTO) |  Bas Godschalk (Business Developer International Projects) & Peter Oerlemans (Specialist Warmteopslag, IF Technology)
TNO & IF werken nauw samen aan het marktrijp maken van de innovatieve oplossing HTO als onderdeel in de warmtetransitie. Binnen het HEATSTORE programma is het ontwikkelen van het HTO-concept naar een gerealiseerde HTO bij ECW Energy in Middenmeer vormgegeven. Nu wordt samengewerkt om modellen en verwachtingen van effecten van een werkende HTO te onderzoeken en te verifiëren in het TKI HTO-PEN programma. 

Presentatie Peter Oerlemans

Gedreven door innovatie, een reis door de jaren  (Bob Wind - Geomaat)

Van de samenwerking met TNO, de aanschaf van de scanauto en de intrede van de A.I. tot en met de bijdrage aan de autonoom rijdende auto’s. Bob Wind nam ons mee door twee decennia GeoInnovatie bij Geomaat.

Presentatie Bob Wind

Samenwerken loont | Hoe kunnen we MKB nog beter verbinden met Deltares en TNO?

Panel discussie met:

- Michiel van der Meulen (Chief Geologist, TNO)
- Ferry van den Oever (Senior Geophysical Consultant, Saricon & voorzitter SIG BOGG, GBNL)
Wim in 't Veld (Algemeen Directeur, Digireg)

Recente events