<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Totaal Driedimensionaal

23 maart 2022

Wageningen

Hoe zou de 3D keten er uit kunnen zien? 
VNG realisatie heeft samen met de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam het innovatieprogramma ingericht onder de titel Totaal Driedimensionaal (T3D). Gesubsidieerd vanuit het ministerie van BZK hebben de programmamanagers van VNG en de gemeenten gezamenlijk de handschoen opgepakt. Het onderzoek richt zich op hoe tot een werkende 3D keten te komen onder het aloude adagium: inwinnen – registreren – gebruiken. Binnen het programma worden de actuele uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de geo-basisregistraties richting een 3D Samenhangende Objecten Registratie (SOR) in de praktijk en vanuit gemeentelijk perspectief beproefd.

Immers 3D wordt in snel tempo de norm. Daarmee ontstaat de behoefte aan een complete 3D keten voor onder andere:
• Betere basisinformatievoorziening voor talloze maatschappelijke vraagstukken (naar voren gehaald, want hier ligt wel het zwaartepunt van T3D)
• Betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers
• Betere basisinformatievoorziening voor talloze maatschappelijke vraagstukken
• Efficiënter vergunningsproces
• Lagere faalkosten bij projecten in de openbare ruimte
• Beter beheer gemeentelijke vastgoed

Tijdens deze KennisKring hebben we gezien hoe de uitgangspunten van het programma zijn vertaald naar onderzoeksvragen en vervolgens uitgewerkt in concrete use-cases (praktijkbeproevingen).

Presentaties

Context T3D
Eduard Renger & Gerlof de Haan - Senior Adviseurs bij VNG Realisatie
Inleiding over de aanleiding van het programma, de positionering en het inpassen in landelijke ontwikkelingen. Wat was en is de aanpak en met welke beoogde beoogde resultaten. 

Schermafbeelding 2022-04-04 om 14.10.52

 

De kunst van het toevoegen van betekenis
Christian Wisse - Adviseur 3D & Corné Helmons - Adviseur GeoBIM  Rotterdam
De kunst van het toevoegen van betekenis aan inhoudelijke resultaten binnen T3D.
We krijgen een demo van de proefopstelling T3D en de use-case watermanagement.

Inhoudelijke resultaten
Alex Peters - Programmamanager Amsterdam & Jan van Velsen - Adviseur Den Haag
Wat zijn de uitkomsten en lessons learned van de use-cases Vergunningchecker en Inwinning binnenkant Gebouwen bij Amsterdam (Alex) en Den Haag (Jan)

Samenwerken en doorkijk T3D komend jaar
Harrie van der Werf - Programmamanager Den Haag & Gerlof de Haan - VNG
Met 3 gemeenten in een innovatieprogramma: Wat hebben we allemaal meegemaakt en wat kunnen we hiervan leren voor de laatste fase? Ervaringen en must-do's.
En hoe ziet het plan van er voor dit jaar er uit.


UseCase Rotterdam - Watermanagement - Corné Helmons (Adviseur GeoBIM Rotterdam)
UseCase Amsterdam - Vergunnings-checker Alex Peters (Programmamanager) en Iris Wilbrink (Product Owner)
UseCase Den-Haag - Jan van Velsen (Adviseur) en Harrie van der Werf (Programmamanager) - Den Haag

Recente events