<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Van WION naar WIBON, KLIC vanuit verschillende invalshoeken

02 juli 2020

Metro en Tram, Amsterdam-Duivendrecht

Per 1 juli 2018 is de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken) in werking getreden. De WIBON combineert de “oude” WION, INSPIRE en er zijn bovengrondse netwerkelementen toegevoegd. In 2019 introduceerde het Kadaster een nieuw KLIC-systeem voor WIBON.

In deze KennisKring gaan we deze wet vanuit verschillende invalshoeken bekijken: vanuit het Kadaster in hun rol als beheerder; vanuit Geonovum in hun rol om het onderliggende IMKL model te definiëren en beheren; vanuit een leverancier van ondersteunende software en vanuit de praktijk (Defensie en Gasunie) zien we wat het werken met de wet “buiten” betekent.

Programma

Programma

Presentaties

Van WION naar WIBON - Kadaster (Caroline Groot)

IMKL als belangrijke basis - Geonovum (Paul Janssen)

Informatie-uitwisseling voor samenwerken in de ondergrond - BIM Loket

KLIC-WIBON in de praktijk - Ministerie van Defensie (Jan van Velsen)

Gebruiksmogelijkheden KLIC-tooling - Net4s (Theo Kolman)

Streams

Gehele event

Van WION naar WIBON - Kadaster (Caroline Groot)

IMKL als belangrijke basis - Geonovum (Paul Janssen)

Informatie-uitwisseling voor samenwerken in de ondergrond - BIM Loket

KLIC-WIBON in de praktijk - Ministerie van Defensie (Jan van Velsen)

Gebruiksmogelijkheden KLIC-tooling - Net4s (Theo Kolman)

Recente events