<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301412599457802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • 26 Februari 2024
  • Utrecht
  • 13.30 - 17.00

  GIS-inzet bij afhandeling gevolgen aardgaswinning Groningen

  In deze Kenniskring geven we samen met het IMG, met een bijdrage vanuit de NCG, inzicht in de complexiteit van het werkveld van de organisaties. Daarbij zoomen we in op de inzet van GIS en GEOdata in het ondersteunen van de processen.

  De gevolgen van de gaswinning in het noorden blijven een actueel thema. Het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) en NCG (Nationaal coördinator Groningen) werken al geruime tijd aan respectievelijk het compenseren/herstellen van de schade en het versterken van woningen.
  Een grote groep betrokken en gedreven experts zetten zich om getroffen burgers te compenseren en de processen daartoe te optimaliseren. De parlementaire enquête heeft hier een verdere impuls aan gegeven. Voor IMG geldt  momenteel als credo: De schadeafhandeling moet milder, menselijker en makkelijker. Interessant en belangwekkend te horen hoe en op welke processen GIS en GEO daarbij helpend is.

  Naast het specifieke GIS en GEO deel is dit ook een unieke kans op een kijkje achter de schermen van dit landelijk overbekende complexe dossier.
  Meldt je aan en ga met unieke kennis naar huis.

  Sprekers

  Bas Schultze
  Bas Schultze
  IMG
  herke stuit
  Herke Stuit
  IMG/ABT
  jan roodzand
  Jan Roodzand
  Net4s
  Ronnie Lassche
  Ronnie Lassche
  IMG/Merkator
  ncg
  Edwin Alderhof
  NCG

  Programma

  12.45 Inloop

  13.30 Welkom & Inleiding  

  13.45 Introductie IMG en SEH proces | Bas Schultze - Afdeling manager Schade Expertise en Herstel  IMG

  Bas geeft een introductie van het IMG en haar werkveld. Het IMG staat door de taak om de schadeafhandeling Menselijker, Makkelijker en Milder uit te voeren. Door historie de in schadeafwikkeling (NAM, Centrum Veilig Wonen; IMG); het maatschappelijk draagvlak en de technische complexiteit is dit een hele opgave. Informatie over schadehistorie, omgevings- en gebouwcontext zijn hierbij van essentieel belang.

  14.30 Technische uitdagingen beoordelen en herstellen schades | Herke Stuit - Adviseur Civiel / Bouwtechnisch IMG - ABT
  Herke gaat in op een aantal uitdagingen die in de afhandeling van de schades op IMG afkomen. Daarin spelen naast de technische aspecten ook de maatschappelijke en politieke context een belangrijke rol. 

  15.00 Pauze

  15.15 Inzet GIS binnen IMG | Jan Roodzand - Product Manager GIS  IMG - Net4s
  Jan is binnen IMG aan de slag gegaan om de organisatie te ondersteunen met een GIS omgeving voor de verschillende processen en onderzoeken. Naast algemeen (open) data is relevante informatie over de ondergrond, de (effecten van de) bevingen daarin belangrijk. Ook de integratie van GIS met de verschillende systemen binnen de context van het Min EZK komt aan bod. 

  15.40 Demonstratie IMG GIS - Ronnie Lassche  GIS Functioneel beheerder IMG
  Ronnie toont de binnen IMG gebruikte GIS omgeving en kan vanuit zijn rol van geo-data manager wat meer over de achtergrond van de verschillende data sets vertellen. 

  16.00  Introductie NCG en GIS gebruik - Edwin Alderhof - Product Manager GIS - NCG
  Edwin is al lang betrokken bij de projecten voor de versterkingen binnen Groningen en is binnen de NCG verantwoordelijk voor het vormgeven en inzetten van GIS. Het ondersteunen van de versterkingstrajecten vraagt weer andere toepassingen van het GIS.  

  16.45 Algemene vragen en afronding

  17.00 - 18.00  Napraat en netwerkborrel

  NB. KennisKring bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van lid-organisaties. Is jouw organisatie (nog) geen lid en heb jij of je collega's het afgelopen jaar al twee keer deelgenomen, dan is lidmaatschap verplicht voor deelname aan de bijeenkomst(en). Meld je organisatie hier: Aanmelden lidmaatschap KennisKring.